VoorZorg Late Start

Inleiding

VoorZorg Late Start is een aanvullende module op het programma VoorZorg. Het is bestemd voor de doelgroep VoorZorgcliënten, te weten zwangeren in een zeer kwetsbare situatie, met een cumulatie van risico’s, die tussen 28 weken zwangerschap en 6 weken postpartum starten met een VoorZorg traject.In het uitgevoerde RCT onderzoek, waarin de effectiviteit van VoorZorg is aangetoond, werd 28 weken zwangerschap als bovengrens voor deelname gehanteerd .Of VoorZorg Late Start effectief is, wordt gelijktijdig met de ontwikkeling onderzocht (actieonderzoek).

De late start met het VoorZorg traject betekent dat deze zwangeren de meerwaarde van de frequente prenatale huisbezoeken, de adviezen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie in een rustige sfeer en de adviezen over leefstijl tijdens de zwangerschap, missen.

Er zijn aanpassingen in het programma VoorZorg gemaakt op basis van de resultaten van de pretest VoorZorg Late Start (2019-2021). Het Verwey-Jonker Instituut onderzoek doet met behulp van ZonMW financiering onderzoek naar de effectiviteit van VoorZorg Late Start in de periode 2022-2024.

Voor de uitvoering van VoorZorg Late Start is kennis van de achtergrond en opbouw van VoorZorg, het gevolgd hebben van de VoorZorg basistraining èn ervaring in de uitvoering van VoorZorg een must. De handleiding VoorZorg Late Start is een specifieke aanvulling voor deze doelgroep op de bestaande werkwijze en materialen. Deelnemende VoorZorgverpleegkundigen worden aanvullend getraind. Het is essentieel dat een VoorZorgverpleegkundige die VoorZorg Late Start gaat uitvoeren de VoorZorg handleiding en instructiemappen, inclusief recente VoorZorg materialen en terugkerende modules goed kent en toe kan passen. Zij vormen de basis voor de uitvoering van VoorZorg, èn ook van VoorZorg Late Start

Training VoorZorg Late Start

Deel dit met je netwerk