VoorZorg 2

Inleiding

VoorZorg is ontwikkeld en onderzocht voor eerste zwangerschappen, maar niet voor tweede of latere zwangerschappen.
Als VoorZorg zo kan worden aangepast dat het ook effectief is voor deze kwetsbare gezinnen met niet-eerste zwangerschappen zou dat veel ellende en geld besparen. Het kan deze ouders de kans geven om hun problemen onder controle te krijgen en een betere ouder te zijn voor hun kind(eren) en deze kinderen zullen betere kansen in het leven hebben. Voor de zeer kwetsbare ouders die zwanger zijn van een volgend kind en bij het eerdere kind(eren) ernstige opvoedproblemen hebben willen we het VoorZorg programma uitbreiden naar VoorZorg 2.

VoorZorg 2 wordt ontwikkeld op basis van de kernelementen van het VoorZorg programma, aangevuld met relevante elementen voor deze doelgroep, gebaseerd op literatuur, pretest informatie en input van zowel cliënten als VoorZorgverpleegkundigen. Voor de uitvoering van VoorZorg 2 ontvangen VoorZorgverpleegkundigen een handreiking
VoorZorg 2 en een aanvullende training. De uitvoering wordt tussen maart 2021 en mei 2024 Voor gezinnen waar al kinderen zijn begeleid door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en onderzocht (op effectiviteit en
verbeterpunten) door het Verwey-Jonker Instituut.

Training VoorZorg 2

Datum Tijd Onderwerp Trainer
Donderdag 18 februari 2021 13.00-14.15 uur Opzet van VoorZorg 2 Elle Struijf, NCJ
Donderdag 18 februari 2021 14.30-15.45 uur Opzet van het onderzoek VoorZorg 2 Frouke Sondeijker, VJI
Dinsdag 16 maart 2021 14.30-16.30 uur Samenwerking in de keten van preventie en kinderbeschermende ingrepen Yrrha van der Kruit en/of Petra Brouwer, Raad voor Kinderbescherming
Donderdag 1 april 2021 09.30-11.30 uur Emotionele kanten van ouderschap nu, met oudere kinderen en opvoedproblemen of met maatregel en/of uit huisplaatsing Eveline Euser

 

Deel dit met je netwerk