74. Springt met beide voeten tegelijk

grove motoriek

Achtergronden

 
Ontwikkelingsveld

Grove motoriek.

Neurologisch aspect

Deze opdracht vereist bewegingscoördinatie, beheersing van het evenwicht en spierkracht.

   
Onderzoekleeftijd

 

Aanbevolen leeftijd

42 maanden (3,5 jaar).

Spreiding1

30 -­ 41 maanden (129 ­- 176 weken)2

  1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden.
2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind staat.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker vraagt het kind met beide voeten tegelijk te springen. Hij doet het zo nodig voor. De handeling kan voor het kind zinvoller en aantrekkelijker worden gemaakt door het over een lijn, een touwtje, een stuk papier of een naad in de vloerbedekking te laten springen. Ook mag eerst samen worden gesprongen, met vasthouden van elkaars handen. Daarna moet het kind alleen springen.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind met beide voeten tegelijkertijd los van de grond komt. Verder let hij op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht: soepel, houterig of stijf.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind springt met twee benen, waarbij beide voeten tegelijk los komen van de grond zonder dat hij daarbij op enigerlei wijze steunt met de handen.

Negatief

Het kind springt niet

of

het kind springt slechts met één voet tegelijk

of

het kind springt wel met beide voeten tegelijk, maar kan het niet zonder steun van een muur, meubelstuk of een persoon.

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

-­ Bij negatieve respons.

Onder ‘opmerkingen’ noteren als het kind houterig of stijf springt.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA of de JV het kenmerk uitvoert volgt bij een negatieve score altijd overleg met VS/JA.

Advies  Adviseer ouders om de grofmotorische ontwikkeling te stimuleren en ga daarbij in op het stimuleren van de kracht van de bovenbenen (bijvoorbeeld door springen). 
Overweging

Een negatieve respons kan het gevolg zijn van onvoldoende coördinatie van de bewegingen, onvoldoende beheersing van het evenwicht of onvoldoende spierkracht.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk