22. Tekent verticale lijn na

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag.

Neurologisch aspect

Coördinatie van schouder­, arm­, hand­ en vingerbewegingen en oog-
handcoördinatie.

Psychologisch aspect

Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, moet het kind kunnen begrijpen wat er van hem wordt gevraagd, vormen kunnen herkennen en een potlood kunnen hanteren. Bovendien moet het kind coöperatief en taakgericht zijn.

   
Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)

35 maanden

Jongens 87,3 %     Meisjes: 97,5 %      Gem: 92,1 %     

36 maanden

Gem. 92,9 %

37 maanden

Jongens 90,7 %     Meisjes 96,9 %

   
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

Het kind zit dichtbij en recht voor de tafel, al dan niet bij de ouder op schoot, zodanig dat het de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker legt een vel blanco papier op tafel voor het kind neer. Hij trekt op het papier een verticale lijn van 15 -­ 20 cm naar het kind toe, legt het potlood in het midden voor het kind neer en zegt: “Teken jij nu eens net zo'n lijn”. Als dit niet lukt, mag de instructie met voorbeeld één keer worden herhaald.
De onderzoeker mag zo nodig het vel papier met de hand immobiliseren.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind een verticale lijn natekent.

   

Beoordeling

 
Positief

Het kind tekent een lijn van minstens 5 cm, die van hem uit gezien verticaal is en niet meer dan 30 graden afwijkt van de voorgetekende lijn.
De wijze van hanteren van het potlood speelt geen rol bij de beoordeling.

Negatief

Het kind tekent geen lijn na

of

het kind tekent een lijn korter dan 5 cm

of

het kind tekent een lijn die met de voorbeeldlijn een hoek van >30 graden maakt.

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

- Bij negatieve respons.

Discipline 

 Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.

Informatie over overleg / consultatie 

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Het resultaat is mede afhankelijk van de ervaring die het kind met tekenmateriaal heeft. Als die ontbreekt, moet dit onder 'opmerkingen' worden vermeld. 

Advies

Adviseer ouders over het spelen met hun kind en daarbij het tekenen en kleuren te stimuleren.

Alarmsymptoom  Trillerige motoriek, blijft het kind 'hangen' in het tekenen (tekent het achter elkaar lijnen zonder ophouden, zonder een duidelijk doel) én zijn er meer aanwijzingen dat het kind zijn eigen koers vaart, dan onderzoek door de VS/JA binnen zeer korte termijn. 

Overweging

Het resultaat is mede afhankelijk van de ervaring die het kind met tekenmateriaal heeft. Als die ontbreekt, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.
Trillerige handmotoriek geldt na de leeftijd van één jaar als alarmerend.

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Deel dit met je netwerk