21. Plaatst 3 vormen in stoof

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

Achtergronden

 
Ontwikkelingsveld

Fijne motoriek en adaptatie.

Neurologisch aspect

Coördinatie van schouder­-, arm-­, hand-­ en vingerbewegingen en oog-
handcoördinatie. Zie ook kenmerk 20.

Psychologisch aspect

Het plaatsen van de vorm in het bijpassende gat vereist coördinatie, vormherkenning en ruimtelijk inzicht. De wijze waarop het kind deze opdracht uitvoert is mede afhankelijk van de ervaring, die het heeft opgedaan met dit soort speelgoed. Als het kind deze opdracht niet (goed) kan uitvoeren, kan het nog geen duidelijke voorstelling van de verschillende geometrische vormen hebben. Dit uit zich vaak in probeergedrag.

   

Onderzoekleeftijd

 Referentiewaarden (percentage dat het kenmerk positief scoort)
35 maanden

 94,4 %

36 maanden

 94,8 %

   
Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie

Het kind zit dichtbij en recht voor de tafel, al dan niet bij de ouder op schoot, zodanig dat het de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker zet de stoof voor het kind met het ronde en het driehoekige gat het dichtst bij het kind. De onderzoeker geeft het kind de opdracht: “Doe jij de blokjes in één keer door het juiste gat in de deksel” . De onderzoeker zet 3 blokjes (rond, vierkant, rechthoek) rechtop naast de stoof, zodat het kind de vorm van het grondvlak van de blokjes goed kan vergelijken met de vorm van de gaten in de deksel van de stoof. Indien het kind de opdracht niet uitvoert, mag de onderzoeker aanmoedigen door het ronde blokje aan te geven. Er mag niet voorgedaan worden hoe de blokjes door de gaten moeten worden gedaan.

Observatie

De onderzoeker observeert of de blokjes direct in de juiste gaten worden gedaan. Bij dit kenmerk wordt tevens geobserveerd of het kind de verschillende vormen en formaten van de blokjes goed weet te hanteren.

   
Beoordeling

 

Positief

Het kind stopt elk blokje direct in het bijpassende gat

of

het kind vergelijkt de vorm van elk blokje met de gaten in de deksel en duwt de blokjes daarna onmiddellijk door het juiste gat

of

het kind probeert het blokje in het juiste gat te duwen, maar het lukt niet in een keer goed, pas na draaien van het blokje.

Negatief

Het kind doet de vormen niet direct door het juiste gat van de deksel van de stoof

of

het kind duwt ongericht blokjes op verschillende gaten en duwt daarbij kennelijk per toeval het blokje door het bijpassende gat

of

het kind vergelijkt na vergeefse poging(en) de vorm van de blokjes met de vormen van de gaten in de deksel en duwt vervolgens de blokjes door de juiste gaten.

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

- Bij negatieve respons.

Discipline Alle disciplines mogen alle onderdelen doen.
Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Ga na en noteer bij opmerkingen of het kind ervaring heeft met de vormenstoof. 

Advies

Adviseer ouders over het spelen met hun kind en daarbij het spelen met een vormenstoof en/of puzzels te stimuleren.

Alarmsymptoom   Trillerige motoriek, verwaarlozen van gebruik van één hand; op korte termijn consultatie van de VS/JA.
Overweging De mate waarin het kind thuis ervaring heeft opgedaan met een vormenstoof moet bij de interpretatie van een negatieve respons worden betrokken. Indien het kind die ervaring niet heeft, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.
Het verwaarlozen (in functioneel gebruik) van een arm of een hand geldt op elke leeftijd als alarmerend (Touwen, 1990).
Trillerige handmotoriek geldt na de leeftijd van één jaar als alarmerend (Touwen, 1992).

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals: In deze video staat de vormenstoof goed. Het is van belang dat de stoof op een specifieke manier neergezet moet worden, namelijk het ronde en driehoekige gat richting het kind. Daarnaast worden er in deze video alle 4 de blokjes neergezet, eigenlijk horen dat er 3 te zijn (vierkant, rondje en rechthoek).

 

Deel dit met je netwerk