18. Plaatst ronde vorm in stoof

fijne motoriek, adaptatie, persoonlijkheid en sociaal gedrag

Achtergronden

 

Ontwikkelingsveld

Fijne motoriek en adaptatie.
Neurologisch aspect

Coördinatie van de schouder­, arm­, hand­ en vingerbewegingen en oog-
hand­coördinatie.

Psychologisch aspect

Het plaatsen van een vorm in het bijpassende gat vereist coördinatie, vormherkenning en ruimtelijk inzicht. De wijze waarop het kind deze opdracht uitvoert is mede afhankelijk van de ervaring, die hij heeft met dit soort speelgoed. Als het kind deze opdracht niet (goed) kan uitvoeren, dan heeft hij nog geen duidelijke voorstelling van de verschillende geometrische vormen. Dit uit zich dan vaak in probeergedrag.

   

Onderzoekleeftijd

 
Aanbevolen leeftijd

30 maanden (2,5 jaar)

Spreiding1

21 -­ 30 maanden (91 ­- 129 weken)2

   1De spreiding zoals hier weergegeven geeft de hoogst en laagst gevonden P90-leeftijd aan. P90 is de leeftijd waarop 90% van de kinderen positief scoort. In de internationale literatuur worden hiervoor verschillende leeftijden gevonden. 

2Voor dit kenmerk zijn voor verschillende leeftijden nog geen referentiewaarden beschikbaar.

Onderzoekmethode

 

Uitgangspositie kind

De ouder zit aan een tafel tegenover de onderzoeker. Het kind zit bij voorkeur bij de ouder op schoot, dichtbij en recht voor de tafel. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid. Het kind moet zo zitten dat het zijn armen vrij kan bewegen en de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren.

Uitvoering onderzoek

De onderzoeker zet de stoof voor het kind met de ronde en driehoekige gaten het dichtst bij het kind. De onderzoeker geeft het kind de opdracht: “Doe jij het blokje maar door het juiste gat in de deksel”. De onderzoeker zet de ronde vorm rechtop naast de stoof, zodat het kind de cirkelvorm goed kan zien. Als het kind niet reageert mag de onderzoeker het ronde blokje aangeven. De handeling mag niet voorgedaan worden.

Observatie

De onderzoeker observeert of het kind het blokje door het ronde gat in de deksel van de stoof doet.

   

Beoordeling

 
Positief

Het kind doet de ronde vorm meteen door het ronde gat in de deksel

of

het kind vergelijkt de vorm van het blokje met die van de gaten en doet dan de ronde vorm meteen in het ronde gat.

Negatief

Het kind doet de ronde vorm niet door het ronde gat van de deksel van de stoof

of

het kind duwt ongericht het blokje op verschillende gaten en duwt daarbij kennelijk per toeval het blokje door het ronde gat

of

het kind vergelijkt pas na vergeefse poging(en) de vorm van het blokje met de vormen van de gaten in de deksel en duwt vervolgens het blokje door het juiste gat.

   
Registratie

+ Bij positieve respons.

- Bij negatieve respons.

Discipline

Alle disciplines mogen alle onderdelen doen. 

Informatie over overleg / consultatie

Indien de DA het kenmerk uitvoert mag bij een negatieve score de JV geconsulteerd worden.

Indien de JV het kenmerk uitvoert moet bij een negatieve score de VS/JA geconsulteerd worden.

Ga na en noteer bij opmerkingen of het kind ervaring heeft met de vormenstoof.

Advies Adviseer ouders over het spelen met hun kind en daarbij het spelen met een vormenstoof en/of puzzels te stimuleren.
Alarmsymptoom  Trillerige handmotoriek; op korte termijn consultatie van VS/JA. 
Overweging

Vormenstoven zijn op deze leeftijd geliefd speelgoed. Kinderen die hiermee thuis ervaring hebben opgedaan, zullen de opdracht vlotter uitvoeren, dan kinderen die helemaal geen ervaring hebben. De mate waarin het kind thuis ervaring heeft opgedaan met een vormenstoof moet bij de interpretatie van een negatieve respons worden betrokken. Indien het kind die ervaring niet heeft, moet dit onder ‘opmerkingen’ worden vermeld.
Trillerige handmotoriek geldt na het eerste levensjaar als alarmerend (Touwen, 1992).

Let op: Dit is een DIY-video voor ouders om hen te betrekken bij het onderzoek. En dient voor de professionals als audiovisuele ondersteuning bij de beschreven instructie.

Bijkomende instructie voor professionals: De stoof wordt zo voor het kind geplaatst, dat het ronde en het driehoekige gat het dichtst bij het kind zijn. Deze stand is voor het kind de meest overzichtelijke en de gemakkelijkste.

Deel dit met je netwerk