Over de JGZ Preventieagenda

Dat preventie oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken weten we al een lange tijd. De sector Jeugdgezondheid ziet al meer dan 100 jaar bijna alle jeugdigen en is dé partij in het pedagogisch, sociale en medische domein die medische expertise verbindt met psychische en sociale expertise. We versterken en bevorderen gezond gedrag van jeugdigen en stimuleren de ouder in het positief opvoeden van hun kind(eren). Het besef dat preventie, en dus ook de sector Jeugdgezondheid, bijdraagt aan een gezonde, veerkrachtige en veilige maatschappij neemt steeds meer toe.

Toch zijn in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Gaan ruim 4.000 kinderen niet naar school en leven 264.000 kinderen in armoede. Dat kan en mag niet gebeuren in een welvarend land als Nederland. Ieder kind heeft recht op een goede start: gezond, veilig en kansrijk. Om krachten te bundelen, treden het NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd sinds 2016 actief naar buiten met de JGZ Preventieagenda. Door slim samen te werken creëren we impact.

De JGZ Preventieagenda:

 • Neemt de Rechten van het Kind als uitgangspunt.
 • Is een landelijke, sectorbrede beweging van de jeugdgezondheidszorg waarmee we laten zien waar de sector van is, waar we trots op zijn en waar we verschil kunnen maken.
 • Pakt maatschappelijke vraagstukken aan waar de sector Jeugdgezondheid een rol in kan spelen zoals kindermishandeling (ieder kind is veilig), schoolverzuim (ieder kind heeft de mogelijkheid onderwijs te volgen) en armoede (ieder kind hoort erbij en kan zich ontwikkelen op verschillende gebieden). 
 • Deelt kennis over preventie en stimuleert professionals om extra in te zetten op de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid.
 • Volgt en duidt landelijke ontwikkelingen in wetenschap en beleid en vertaalt deze naar de praktijk.
 • Deelt good practices en laat het effect van (de inzet van) preventie zien door persoonlijke verhalen te delen van jeugdigen, ouders en professionals. 
 • Geeft richting binnen de de sector maar opent ook het gesprek met gemeenten en samenwerkingspartners om preventie blijvend te agenderen.
 • Sluit bondgenootschappen en bouwt en versterkt allianties.

Inspanningen

De afgelopen jaren hebben we met inspanningen van de sector Jeugdgezondheid en bondgenoten o.a.:

 • Zeven relevante themadossiers gepubliceerd met kennis, onderzoeksresultaten, ervaringen en tools: Hechting, Ouderschap, Weerbaarheid, Gezondheid, Aanpak Kindermishandeling, Aanpak Schoolverzuim en Aanpak Armoede.
 • Relevante nieuwe netwerken gecreëerd zoals met de aandachtsfunctionarissen. Kindermishandeling, aandachtsfunctionarissen Armoede en de experts Schoolverzuim.
 • Landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten en events georganiseerd voor de sector Jeugdgezondheid  en samenwerkingspartners uit bijvoorbeeld de geboortezorg, onderwijs en het sociaal domein om kennis te delen en vaardigheden te ontwikkelen.
 • Bondgenootschappen en allianties opgezet zoals de Alliantie Kinderarmoede Nederland en de en Missie Veerkracht
 • Preventie blijvend geagendeerd en gepositioneerd bij samenwerkingspartners, gemeenten maar ook in de media.
 • Een nieuwsbrief JGZ Preventieagenda ontwikkeld waarmee we ontwikkelingen in de sector Jeugdgezondheid, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen aan bod lieten komen.
 • De JGZ Preventieagenda verbonden met landelijke actieprogramma’s zoals Kansrijke Start en Geweld hoort nergens thuis
 • Een impactvolle praktijk gestimuleerd via o.a. een evidence based werken mindset, gekenmerkt door kwaliteit, afgemeten aan de inzet van effectieve interventies, getoetst aan de hand van wetenschap en praktijk. 

Deel dit met je netwerk

Bijdragen

Kijk wat jij kunt doen en laat je inspireren

Impactvol preventiebeleid

Wij ondersteunen JGZ-organisaties bij hun dagelijkse praktijk en adviseren o.a. gemeenten en beleidsmakers over lokaal preventie- en jeugdbeleid. Ook delen wij kennis over (de aanpak van) maatschappelijke vraagstukken zoals ouder- en opvoederschap, stress, gezonde leefomgeving, kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. 

Meer over impactvol preventiebeleid 

Veerkrachtige generaties

Wij maken onze impactvolle praktijken zichtbaar via 'Veerkrachtige generaties' met persoonlijke verhalen die het effect van preventie laten zien.

Bekijk 'Veerkrachtige generaties' >

NCJ Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van het NCJ, de JGZ Preventieagenda en actuele thema's? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrieven.

Schrijf je in >

Contactpersoon

Petra Kletter

Telefoon: 06 - 53 97 58 14

E-mail: pkletter@ncj.nl