Impactvol preventiebeleid

Om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken kunnen verschillende instrumenten ingezet worden. Je kunt de JGZ Preventieagenda als zo’n instrument zien, waarbij je door in te zetten op de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid werkt aan de aanpak van Kindermishandeling, Schoolverzuim en Armoede. Daarnaast is ‘de preventiematrix’ ontwikkeld, hiermee maak je overzichtelijk wat er in jouw gemeente al is of juist nog nodig is. Ook kun je bij instrumenten denken aan de inzet van effectieve interventies. Wil jij ook een impactvol preventiebeleid ontwikkelen?

Drie niveaus van preventie

Om ervoor te zorgen dat ieder zich kind gezond, veilig en kansrijk kan ontwikkelen is het van belang dat in de volle breedte op preventie wordt ingezet. Dat betekent preventie inzetten op 3 niveaus:

  1. Universeel: het beschermen en actief bevorderen van ieders gezondheid.
  2. Selectief: het voorkomen van problemen bij jeugdigen en ouders met risicofactoren.
  3. Geïndiceerd: gericht op vragen en/of klachten en op het verminderen en voorkomen van problemen.

Preventiematrix

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken, inrichten en evalueren van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente zijn voor verschillende doelgroepen (jeugd, volwassenen en ouderen). Daarbij wordt ook meteen duidelijk welke doelgroepen of onderwerpen nog aandacht behoeven. De preventiematrix kan op meerdere manieren worden gebruikt door gemeenten, professionals en burgers. Door het werken met de preventiematrix ontstaat ook meer eenheid van taal tussen diverse betrokkenen. 

Bekijk het document ‘Preventiematrix voor een duurzaam preventiebeleid’ >

Download de preventiematrixen >

Wil je meer weten? Voor het onderwerp 'Preventiebeleid' kun je contact opnemen met NCJ-adviseurs Mark Weghorst of Marga Beckers via ons contactformulier

Workshop 'Focus op preventie'

Nog nooit was publieke gezondheid zo in de picture als in deze afgelopen periode tijdens de pandemie. Het besef van een robuuste en veerkrachtige bewaking van de publieke gezondheid was nog niet eerder zo aanwezig. Het is dan ook hét moment om bezig te zijn met een hernieuwde focus op preventie. Vanwege de gedecentraliseerde wereld vraagt dat in elke situatie een specifieke aanpak. Heb jij zicht op welke activiteiten en/of interventies er in jouw gemeente beschikbaar zijn voor verschillende doelgroepen (jeugd, volwassenen en ouderen)? Wil jij ook aan de slag met duurzaam preventiebeleid? Volg de workshop Focus op preventie!

Lees meer over deze workshop >

Effectieve interventies

JGZ-organisaties zijn allemaal op hun eigen manier actief bezig met evidence based practice werken en het benutten van effectieve interventies. Het NCJ wil dit versterken, samen met JGZ-organisaties en samenwerkingspartners, om maatschappelijke uitdagingen beter aan te pakken en een kwaliteitsimpuls te geven aan de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid van de JGZ Preventieagenda.

Bekijk NCJ interventies >

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Mark Weghorst

Telefoon: 06 - 25 39 01 13

E-mail: mweghorst@ncj.nl

Contactpersoon

Marga Beckers

Telefoon: 06 - 53 97 53 19

E-mail: mbeckers@ncj.nl

Diensten

Wij ondersteunen JGZ-organisaties bij hun dagelijkse praktijk en adviseren o.a. gemeenten en beleidsmakers over lokaal preventie- en jeugdbeleid. Ook delen wij kennis over (de aanpak van) maatschappelijke vraagstukken zoals ouder- en opvoederschap, stress, gezonde leefomgeving, kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.

Lees hoe we je kunnen ondersteunen