Themadossiers

Onze focus ligt momenteel op onderstaande themadossiers. In een themadossier vind je achtergrondinformatie over de thema's en praktisch toepasbare producten en diensten van het NCJ. Zo vernieuwen, verbinden en versterken we de JGZ.

 • Vernieuwing JGZ
  Het NCJ zet de JGZ-sector aan tot vernieuwing. In de JGZ Preventieagenda en Techagenda lees je hier meer over.
 • Ouderschap
  Investeren in de ouders is investeren in optimale kansen voor een kind.
 • Hechting
  Een open en sensitieve relatie tussen ouders en kinderen bevordert een veilige hechting.
 • Aanpak Kindermishandeling
  Wat zijn risicofactoren, wat zijn signalen en wat doe je als JGZ-professional als je ze tegenkomt?
 • Aanpak Schoolverzuim
  Met het Actieplan Schoolverzuim bundelt de JGZ haar krachten met leerlingen, ouders, onderwijs, leerplicht en zorgaanbieders.
 • Integraal Werken in de Wijk
  Programma waarin kennisinstituten kennis verzamelen, verrijken en verspreiden over samenwerking in de wijk.
 • Informatisering
  Over uniforme registratie in de JGZ.   
 • Professionalisering
  Over gelijkwaardig partnerschap, dialooggericht werken en samenwerken.
 • Uitvoeringskader JGZ
  De kaders, wetten en regels waarbinnen de JGZ opereert.

Deel dit met je netwerk

NCJ nieuwsbrief

Verschijnt maandelijks

Bekijk ook