Themadossiers

Onze focus ligt momenteel op onderstaande themadossiers. In een themadossier vind je achtergrondinformatie over de thema's en praktisch toepasbare producten en diensten van het NCJ. Zo vernieuwen, verbinden en versterken we de JGZ.

 • Coronavirus
  Dit is het centrale communicatiepunt ten aanzien van COVID-19 specifiek voor de JGZ, in een samenwerking door de JGZ branche- en beroepsverenigingen voor de JGZ. 
 • Early Life Stress
  Chronische stress bij kinderen is een groot individueel en maatschappelijk probleem. 
 • Kansrijke Start
  Met het landelijk actieprogramma wordt geïnvesteerd in een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.
 • JGZ Onderzoeksagenda
  Een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige jeugdgezondheidszorg (JGZ) vereist een sterke verbinding van onderzoek met beleid en praktijk.
 • JGZ Preventieagenda
  De JGZ heeft een unieke rol dankzij haar expertise op preventie. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.
 • JGZ Techagenda
  Voor een sterke JGZ moeten we als een geheel gaan bewegen rondom de investering in digitalisering, technologie en e-health. 
 • JGZ Vakmanschapsagenda
  Vakmanschap gaat over ervaring opdoen, blijven leren en werken vanuit gemeenschappelijke waarden.
 • Hechting
  Een open en sensitieve relatie tussen ouders en kinderen bevordert een veilige hechting.
 • Ouderschap
  Investeren in de ouders is investeren in optimale kansen voor een kind.
 • Weerbaarheid
  Weerbaarheid is een belangrijke beschermende factor voor kinderen en jongeren om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.
 • Gezondheid
  Ook in Nederland maakt het uit waar je wieg staat. Leven in ongezondheid verkort de levensduur en kan ervoor zorgen dat je tot wel 15 jaar mindere levenskwaliteit ervaart. Investeren in gezondheid is investeren in de toekomst.
 • Aanpak Kindermishandeling
  Wat zijn risicofactoren, wat zijn signalen en wat doe je als JGZ-professional als je ze tegenkomt?
 • Aanpak Schoolverzuim
  Met het Actieplan Schoolverzuim bundelt de JGZ haar krachten met leerlingen, ouders, onderwijs, leerplicht en zorgaanbieders.
 • Aanpak Armoede
  Armoede is vaak een gevolg van meerdere (complexe) factoren en vraagt om een brede aanpak. De JGZ is een belangrijke schakel in het signaleren van armoede én in het ondersteunen van gezinnen in armoede bij de opvoeding van kinderen.
 • Integraal Werken in de Wijk
  Programma waarin kennisinstituten kennis verzamelen, verrijken en verspreiden over samenwerking in de wijk.
 • Integrale Vroeghulp
  Ongeveer 3% van alle jonge kinderen (0-7 jaar) in Nederland heeft (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen. Om hen optimale ontwikkelkansen te bieden, zwaardere zorg te voorkomen en ouders te begeleiden, bestaat de werkwijze ‘Integrale Vroeghulp’ waarbij een gezin lokaal, multidisciplinair wordt ondersteunt.
 • Informatisering
  Over uniforme registratie in de JGZ.   
 • Innovatie
  Innovatie is vernieuwen met als doel iets te verbeteren. In het geval van het NCJ dus de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het jeugddomein.
 • Uitvoeringskader JGZ
  De kaders, wetten en regels waarbinnen de JGZ opereert.

Deel dit met je netwerk

Voor vragen neem contact op met één van onze medewerkers.