Preventiematrixen

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals al dan niet samen met burgers. Op deze pagina kun je de Preventiematrixen downloaden om te gebruiken binnen de eigen organisatie.  

Deel dit met je netwerk