Tanja Geerdes-Maas


Tanja werkt sinds januari 2019 bij het NCJ. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de Basisdataset JGZ, informatisering en juridische toolkit.

Tanja werkt sinds 2004 in de jeugdgezondheidszorg, ze is opgeleid tot arts Maatschappij en Gezondheid. Ze werkte onder andere als jeugdarts bij GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Noorden en GGD Amsterdam. Vanaf 2011 is Tanja ook staftaken gaan uitvoeren. Haar aandachtsgebieden waren met name het Digitaal Dossier JGZ, vluchtelingen en flexibilisering binnen de JGZ.

Tanja heeft daarnaast diverse nevenfuncties gehad, zoals aandachtsfunctionaris kindermishandeling, adviseur psychosociale hulpverlening bij GGD Rampen Opvang Plan en extern vertrouwenspersoon. Ook was ze bestuurslid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.

Contact

tgeerdes@ncj.nl
06-48521969

Deel dit met je netwerk