Onderwerp

Schoolverzuim

Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. Het preventief aanpakken van schoolverzuim is mede daarom vanaf 2015 opgenomen in het basispakket jeugdgezondheid. Preventieve aandacht voor schoolverzuim zorgt voor verbeterde aanwezigheid op school.

Wat kan jij doen?

Een gezonde, veilige en stimulerende omgeving, waarin leerlingen opgroeien draagt bij aan het optimaal kunnen ontwikkelen van talenten. De JGZ levert als deskundige op het gebied van een gezonde en veilige ontwikkeling een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van leerlingen. JGZ-professionals bieden preventieve zorg, kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van jongeren en hebben oog voor hun ontwikkelbehoeften.

Naast aandacht voor de individuele leerling, heeft de JGZ oog voor aspecten die een collectieve aanpak vragen om gezond schoolbeleid en een prettig schoolklimaat te stimuleren. Door samenwerking met de school ontstaat een wisselwerking die de (talent-)ontwikkeling van jongeren versterkt en verbetert.

Kwetsbare leerlingen

De JGZ speelt ook een belangrijke rol bij het signaleren van kwetsbare leerlingen op school. Kwetsbare leerlingen verdienen het om gezien te worden, zodat ze zo snel mogelijk de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

Jonge mantelzorgers (JMZ-ers)

Jonge mantelzorgers, kinderen die opgroeien met ziekte en zorg in het gezin, zijn lang niet altijd bekend bij school. School speelt een belangrijke rol bij het zicht krijgen op deze leerlingen, maar kan dat niet alleen. Ook hier is de JGZ in staat een essentiële bijdrage bij te leveren.

Kinderen en jongeren zijn loyaal aan hun ouders, ook in lastige situaties of als ze zelf aandacht tekort komen. JMZ-ers zullen daar meestal geen aandacht voor vragen, terwijl erkenning en steun heel belangrijk voor hen is.

Het is essentieel dat school weet heeft van ziekte en zorg in de thuissituatie, oog heeft voor wat dat betekent voor de leerling en een luisterend oor biedt als daar behoefte aan is. Hoe krijgt de school en de JGZ samen zicht op de jonge mantelzorgers? Wat is er nodig om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken en uitvallen, hoe kunnen zij ontlast worden, hoe kan school ontlast worden en welke rol kan de JGZ hierbij spelen? De infographic ‘Jonge mantelzorgers in beeld bij de jeugdarts en jeugdverpleegkundige’ geeft niet alleen informatie, feiten en cijfers over JMZ-ers, maar biedt ook inzicht in de ervaringen van de JMZ-ers en de rol die de JGZ kan spelen bij deze doelgroep.

Infographic JMZ-ers beter in beeld bij school en JGZ

Thuiszitters

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De jeugdgezondheidszorg speelt een belangrijke rol voor leerlingen die verzuimen en of thuiszitten door als verbinder op te treden tussen enerzijds leerling en ouders en anders de school. Het inspiratieboekje ‘Thuiszitten begint bij verzuim‘ belicht de wijze waarop de JGZ, samen met school, ouders en leerling een rol kan spelen bij het voorkomen van ziekteverzuim en het terugdringen van thuiszitten.

Handelingsgericht werken

De inzet van de JGZ is van groot preventief belang in de multidisciplinaire teams op school in het kader van Passend Onderwijs. Het doet dit vanuit handelingsgericht werken (HGW), omdat veel scholen dit kader hanteren. Het inspiratieboekje gaat concreet in op de uitgangspunten van HGW, licht het werken in multidisciplinaire teams toe en geeft aan welke bijdrage de JGZ hierbij kan bieden. De JGZ kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het schoolsucces en welbevinden van kinderen en jongeren door aan te sluiten bij deze ontwikkelingen.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.