Nieuws 20 april 2020

Wijkteams gezocht voor testen signaleringsinstrument huiselijk geweld en kindermishandeling

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie wijkteams die een nieuw signaleringsinstrument willen beproeven voor het in kaart brengen van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Wil je een handvat bij het nader verkennen van jouw vermoedens en daarbij de stappen van de meldcode volgen? Meld je dan nu aan. Op basis van jouw bevindingen kunnen we het signaleringsinstrument optimaliseren en uiteindelijk verspreiden.

Achtergrondinformatie
Dit instrument helpt professionals uit wijkteams om op basis van de beschikbare informatie in te schatten of een kind/jeugdige/volwassene/ouder thuis veilig is, en of er risico op huiselijk geweld of kindermishandeling in de toekomst is. Hierbij worden de stappen van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gevolgd. 

Het instrument is ontwikkeld en beproefd met medewerkers van de Stichting Wijkteams Amersfoort in de periode maart – oktober 2019. Zij hadden behoefte aan één instrument om het risico te kunnen inschatten voor mensen in de leeftijd van 0 – 100+. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, richtlijnen en relevante documenten.

Ervaringen tot nu toe

De reacties zijn overwegend positief: 

‘Het invullen is nuttig, hierdoor kregen medewerkers meer zicht op de onveiligheid van het systeem.’ ‘Het helpt om vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld concreter te krijgen’. ‘Je verzamelt feiten en argumenten om een besluit tot melding te onderbouwen.’

‘Het voedt het gesprek en je helpt al door je zorgen uit te spreken.’

Proef
U kunt als wijkteam(medewerker) in de zomerperiode kennismaken met het nieuwe instrument. Wij vragen u dit ook daadwerkelijk te gaan gebruiken in uw werk met enkele gezinnen of volwassenen waarvan u vermoedt dat sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De testfase loopt tot half september en na afloop vragen wij u naar uw bevindingen.  

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie neem je contact op met Annelies Kooiman via a.kooiman@movisie.nl of 030 789 2129. Als je je direct wilt aanmelden, kun je dat via deze link doen. De inschrijving loopt tot half mei 2020.  

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.