Nieuws 15 oktober 2020

Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang hulp en ondersteuning al tijdens de zwangerschap te bieden.

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden.

Bekijk de meest actuele stand van zaken en het wetgevingsproces op de website van de Tweede Kamer

Effectieve programma’s
De jeugdgezondheidszorg bevordert een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind onder andere via de programma’s VoorZorg en Stevig Ouderschap

JGZ Preventieagenda
Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is een landelijke, sectorbrede jeugdgezondheidszorg (JGZ) agenda ontwikkeld: de JGZ Preventieagenda. Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid zetten wij in op maatschappelijke uitdagingen (zoals kindermishandeling, schoolverzuim en armoede) die een bedreiging kunnen zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. Door te investeren in slimme samenwerking, waardevol vakmanschap en impactvolle praktijk werken we aan de beste JGZ voor elk kind.

Lees meer over de JGZ Preventieagenda > 

Samenwerking: geboortezorg en jeugdgezondheidszorg
Geboortezorg en Jeugdgezondheidszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beiden nodig voor een kansrijke start voor elk kind. Een logische stap om samen te gaan werken dus. De JGZ Preventieagenda en de Preventie Agenda voor de Geboortezorg ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ geven een stevige basis voor deze samenwerking. 

Lees meer over deze samenwerking >

Bekijk het actieprogramma Kansrijke Start >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.