Nieuws 3 december 2019

VoorZorg

VoorZorg is een vrijwillig preventief programma bestaande uit een intensief schema van huisbezoeken, voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen extra ondersteuning van een speciale VoorZorgverpleegkundige tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind.

Zo krijgen zij ondersteuning op het gebied van gezondheid en leefstijl maar ook bij de verzorging en opvoeding van hun kind. Deze interventie is gericht op het bevorderen van de gezondheid en het vergroten van de ontwikkelingskansen van de moeders en hun kinderen. 

Voor andere zeer kwetsbare zwangeren (die wel al kinderen hebben) wordt nu in de Nederlandse situatie gekeken of het mogelijk is om met dezelfde basis een aangepaste versie van VoorZorg te maken.

(Kosten) Effectief?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat VoorZorg inderdaad ontwikkelingskansen van moeders en kinderen vergroot en gezondheid bevordert. Daarnaast is VoorZorg een effectief programma dat kindermishandeling en huiselijk geweld vermindert. De baten van het programma wegen ruim op tegen de kosten. Een VoorZorg traject verdient zich dankzij de preventieve werking al na twee jaar terug. VoorZorg is dus kosteneffectief! Onze infographic geeft informatie over het programma, de positieve effecten voor moeder en kind en de kosten en baten per gemeente.

Bekijk hier de website van VoorZorg en de factsheet van VoorZorg voor meer informatie.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.