Nieuws 21 december 2017

Interventie in ontwikkeling: VoorZorg-Verder

VoorZorg-Verder is een interventie die momenteel wordt ontwikkeld, in de lijn van en voortbordurend op VoorZorg. VoorZorg-Verder wordt uitgevoerd vanaf 2-jarige leeftijd tot het moment dat het kind start in groep drie van het basisonderwijs bij de gezinnen die VoorZorg hebben gehad. In deze periode zijn er 8 huisbezoeken tussen de VoorZorgverpleegkundige en het gezin. Digitale ondersteuning behoort tot de mogelijkheden. VoorZorg-Verder continueert de integrale aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van de bestaande vertrouwensrelatie.

Het NCJ en het VU medisch centrum (VUmc) werken sinds 2016 met subsidie van Fonds NutsOhra aan een vervolg op VoorZorg: VoorZorg-Verder. Het Verwey-Jonker Instituut voert gedurende de ontwikkeling van VoorZorg-Verder (2016-2019) op drie momenten een evaluatie uit onder: moeders die deelnemen aan VoorZorg-Verder, VoorZorgverpleegkundigen die VoorZorg-Verder uitvoeren, en ontwikkelaars van de methodiek. Dit met als doel een zo optimaal mogelijke implementatie van VoorZorg-Verder.

In de periode 2016-2017 sprak een onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut met moeders, VoorZorgverpleegkundigen en ontwikkelaars over hun verwachtingen van VoorZorg-Verder en over hun ervaringen met het eerste huisbezoek van VoorZorg-Verder. Hieruit blijkt dat deelnemende moeders, VoorZorgverpleegkundigen en ontwikkelaars in grote lijnen positief zijn over VoorZorg-Verder: zij verwachten dat VoorZorg-Verder moeders (blijvend) ondersteuning kan bieden in de opvoeding van hun kind.

Op naar 2018!

De deelnemende moeders, VoorZorgverpleegkundigen en ontwikkelaars zien ook verschillende verbeterpunten. Op basis van ervaringen gaan de ontwikkelaars de komende periode aan de slag met:

  • Het aanpassen van het materiaal van VoorZorg-Verder;
  • Het (verder) trainen en begeleiden van VoorZorgverpleegkundigen in de uitvoering van VoorZorg-Verder.
  • Het nauw(er) betrekken van moeders en VoorZorgverpleegkundigen bij de ontwikkeling van VoorZorg-Verder.
  • Het ondersteunen van de bredere uitvoering van VoorZorg-Verder;

MeerĀ info?

Meer weten over VoorZorg-Verder? Bekijk de factsheet van VoorZorg-Verder of neem contact op met NCJ-adviseur Lieke van der Meulen.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.