Nieuws 24 februari 2022

VoorZorg Late Start start per 1-3-2022

Vanaf 1-3-2022 zullen VoorZorg verpleegkundigen getraind en begeleid worden voor de uitvoering van VoorZorg bij zwangeren die meer dan 28 weken zwanger zijn (VoorZorg Late Start). Het Verwey-Jonker Instituut volgt de ontwikkelingen nauwgezet en onderzoekt de effecten van het programma op de gezinnen en de omgeving.

 

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dit komt door vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Een minder gunstige start hangt sterk samen met sociale risicofactoren en het ontbreken van beschermingsfactoren. 3-5% van de pasgeboren kinderen wordt geboren in zeer kwetsbare gezinnen met cumulatie van risico’s.

Het is bewezen dat VoorZorg (VZ) een effectief programma is om levensstijl te verbeteren en huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen (Mejdoubi, 2014) in zeer kwetsbare gezinnen. VZ is ontwikkeld en onderzocht met een start vóór de 28e week van de eerste zwangerschap, maar niet met een latere start.
Echter regelmatig komen er vragen over de begeleiding van zeer kwetsbare vrouwen die meer dan 28 weken zwanger zijn. Voor deze doelgroep hebben we VZ verder ontwikkeld; we noemen de aanpassing VoorZorg Late Start (VZ LS).

De kernelementen zijn hetzelfde als bij VZ:

  • een langdurige relatie tussen de verpleegkundige en het gezin
  • het ondersteunen van de doelen van de cliënt op alle terreinen
  • het trainen van vaardigheden in communicatie, gehechtheid, spelen en praten met het kind.

De inhoud en intensiteit van het programma wordt aangepast aan de late startsituatie, rekening houdend met het feit dat door de late start de baby binnenkort geboren zal worden of zelfs geboren kan zijn.

Het is een enorme kans om, met financiële steun van ZonMW, voor deze doelgroep een bewezen (kosten) effectieve interventie te ontwikkelen. Het is een kans voor de samenleving om de negatieve spiraal van een zeer kwetsbare groep te doorbreken en ook deze ouders en hun kinderen de kans te geven om gezond, veilig en kansrijk op te groeien.

Voor vragen over de inhoud: Elle Struijf, Adviseur NCJ, voorzorg@ncj.nl; 06-18632636
Voor vragen over het onderzoek: Frouke Sondeijker, senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut; voorzorg@verwey-jonker.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.