Nieuws 28 oktober 2021

VoorZorg her-erkend als ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’

In oktober 2015 heeft VoorZorg de erkenning ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’ in de Databank Effectieve Interventies (dé bron voor gemeenten om keuzes te maken) gekregen. Elke vijf jaar wordt deze erkenning opnieuw tegen het licht gehouden. In september 2021 heeft de Erkenningscommissie Interventies VoorZorg zeer positief beoordeeld en her-erkend als ‘Effectief: goede aanwijzingen voor effectiviteit’.

Met het her-erkenningstraject voor interventies maken we zichtbaar wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies is. Er wordt beoordeeld aan de hand van eenduidige criteria. VoorZorg is beoordeeld als:

“Een goed doordachte interventie die met een praktische uitvoeringsbril beschreven is. Het is een breed programma met als doel het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling. Voor de uitvoering zijn duidelijke handvatten en materialen aanwezig. Er is aandacht voor de randvoorwaarden en een duidelijke omkadering. Effectonderzoeken laten overtuigend de meerwaarde zien van deze interventie op belangrijke uitkomstmaten (waaronder huiselijk geweld).”

Bekijk hier VoorZorg in de databank met effectieve interventies

VoorZorg

VoorZorg is een vrijwillig preventief programma bestaande uit een intensief schema van huisbezoeken door een hiertoe opgeleide VoorZorgverpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg. (Jonge) vrouwen in een situatie met cumulatie van risico’s en zwanger van hun eerst kind, krijgen ondersteuning vanuit VoorZorg, tijdens hun zwangerschap tot hun kind twee jaar wordt.

VoorZorg richt zich op het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling bij kinderen van een specifieke doelgroep hoog-risico zwangeren om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten.  De interventie verbetert zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten (zoals stressreductie, minder roken en huiselijk geweld), verbetert de gezondheid en ontwikkeling van het kind (zoals hechting en veiligheid) en verbetert de persoonlijke ontwikkeling van de moeder (zoals scholing en werk, ondersteunend netwerk).

BEKIJK MEER INFORMATIE OVER VOORZORG >

Her-erkenningstraject

Een erkende interventie is een planmatige en doelgerichte aanpak, activiteit of programma, gericht op gedragsverandering bij mensen en beïnvloeding van hun omstandigheden. Het doel is gezondheid bevorderen en/of ziekte voorkomen.

Een erkende interventie voldoet aan criteria voor succesvol en effectief werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stellen de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies vast in verschillende deelcommissies. Interventies voor de JGZ worden beoordeeld door deelcommissie 2, gespecialiseerd in interventies rondom jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.