Nieuws 12 februari 2014

Vernieuwde website NCJ maakt kennis toegankelijker

De website van het NCJ is vernieuwd om kennis beter toegankelijk te maken en initiatieven voor vernieuwing van de JGZ intensiever te ondersteunen. Als innovatie- en kenniscentrum richt het NCJ zich op de terreinen innovatie, kennis en informatisering. Voor deze drie aandachtsgebieden zijn pagina’s ingericht om de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk te presenteren.

Zo geeft de overzichtspagina ncj.nl/innovatie toegang tot informatie over het nieuwe Basispakket en de Toolbox Basispakket voor ondersteuning bij de invoering. Op dit onderdeel van de website zijn veel inhoudelijke vernieuwingen doorgevoerd. In de komende periode wordt dit verder aangevuld vanuit onder meer kennis, ideeën en voorbeelden die worden ontwikkeld op het Platform Innovatie.

Vernieuwingen komen tot stand door samenwerking en overleg. Het NCJ ondersteunt deze gezamenlijke inspanning van de JGZ door het organiseren van congressen, bijeenkomsten, werkgroepen en commissies. In aanvulling op deze contacten met organisaties en professionals linkt de website naar nieuwe Google+ Communities voor het Platform Innovatie en het Netwerk Informatisering. De communities zijn toegankelijk voor JGZ-managers, stafmedewerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten.

JGZ-professionals raadplegen onze site voor beslissingsondersteunende informatie, zoals richtlijnen, cases of wetenschappelijke artikelen. Deze informatie is net als voorheen via de website beschikbaar. In de komende periode wordt deze nog gemakkelijker toegankelijk gemaakt om snel te kunnen raadplegen, bijvoorbeeld tijdens contactmomenten met kinderen en ouders. Mede hierom is de techniek achter de website vernieuwd, zodat informatie beter kan worden geraadpleegd via tablets en smartphones.

De komende periode wordt de website verder ontwikkeld. Heeft u suggesties, vragen of mist u iets, laat het ons weten.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.