Nieuws 1 december 2016

Vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen

Vanaf 1 december 2016 kan de JGZ gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen. De voorgaande richtlijn uit 2008 is door richtlijnontwikkelaar TNO volledig aangepast naar veranderingen in de praktijk en wetenschap, met financiële ondersteuning van ZonMw. 

In de vernieuwde richtlijn is er niet alleen aandacht voor vroegsignalering, maar ook voor interventies en samenwerken in de keten. De belangrijkste risico- en beschermende factoren voor psychosociale problematiek zijn in kaart gebracht met behulp van een systematische literatuursearch. Verder zijn per leeftijdsgroep enkele korte valide instrumenten aanbevolen die ingezet kunnen worden tijdens een ‘standaard’ contactmoment om psychosociale problemen te signaleren. Ook geeft de richtlijn aan welke adviezen en interventies ingezet kunnen worden als psychosociale problematiek vermoed wordt. Ten slotte is beschreven hoe de samenwerking met ouders en andere professionals verbeterd kan worden.

Implementatie

De richtlijn wordt weergegeven in de JGZ-richtlijnenwebsite van het NCJ. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ implementatiefunctionarissen. Binnenkort zal ook een implementatietoolkit voor de nieuwe JGZ-richtlijn Psychosociale problemen aangeboden worden op de richtlijnenwebsite.

Ga hier naar de vernieuwde JGZ-richtlijn Psychosociale problemen

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.