Nieuws 25 januari 2018

Themadossier hechting vernieuwd

De afgelopen tijd is gewerkt aan het actualiseren en vernieuwen van het themadossier hechting. Dit themadossier vat de belangrijke begrippen over hechting op hoofdlijnen samen en is geschreven voor JGZ-professionals. Heb je vragen, mis je informatie of wil je een praktijkvoorbeeld delen? Neem dan graag contact op met Marieke Timmermans.

Een veilige hechtingsrelatie is van belang voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, zowel op sociaal, emotioneel als cognitief niveau. Aandacht voor de hechtingsrelatie is een langetermijn investering en past bij de JGZ ambitie om ieder kind gezond op te laten groeien. Als JGZ-professional kun je ouders en kinderen begeleiden bij het opbouwen van een duurzame, veilige hechtingsrelatie.

Bekijk het nieuwe themadossier hechting >

Het themadossier bestaat uit de volgende pagina’s: 

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.