Nieuws 27 september 2017

Verkenning ‘Mondgezondheid’ en de JGZ door KNMT

Tandartsen uiten hun zorgen over het toenemend aantal jonge kinderen dat al cariës heeft en niet bij een mondzorgverlener komt. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) pakt het probleem aan en start met een inventarisatie binnen de JGZ. Welke activiteiten voeren JGZ-organisaties uit op het gebied van mondgezondheid bij kinderen van 0 tot 4 jaar?

Met de resultaten van de vragenlijst hoopt de KNMT inzicht te krijgen in:

  • wat JGZ-organisaties nu doen op het gebied van mondgezondheid van 0- tot 4- jarigen;
  • wat er in de regio’s gebeurt;
  • hoe de KNMT eventuele ondersteuning kan bieden.

Over de verkenning ‘Mondgezondheid’
De KNMT verzoekt JGZ-organisaties een online vragenlijst in te vullen met 8 vragen. Het invullen neemt maximaal 10 minuten in beslag en mag volledig anoniem. Het vermelden van de naam van de contactpersoon is wenselijk, maar niet verplicht. Het invullen van de vragenlijst kan tot uiterlijk 23 oktober a.s. De resultaten van de vragenlijst worden in opdracht van de KNMT verzameld en verwerkt door KBA Nijmegen, een onafhankelijk en gekwalificeerd onderzoeksbureau.

Direct naar de vragenlijst (8 vragen in totaal) >

Voorlichting mondzorg van groot belang
De KNMT wil zich ervoor inzetten dat zoveel mogelijk kinderen al vanaf het doorbreken van het eerste tandje regelmatig gezien worden door een mondzorgverlener (tandarts, mondhygiënist of preventieassistent). Goede voorlichting hierover aan ouders is van groot belang. Hierbij spelen, naast tandartsen, ook JGZ-organisaties een grote rol. Voorlichting over gebitszorg zit immers in het basispakket Jeugdgezondheidszorg voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vragenlijst kun je contact opnemen met Carla Schenkeveld van de KNMT via c.schenkeveld@knmt.nl of 030-6076214.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.