Nieuws 17 mei 2019

Van onderzoek naar uitvoeringspraktijk: textmining kindermishandeling

Uit onderzoek in onder meer Amsterdam en Groningen blijkt dat het toepassen van textmining-algoritmes de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling verbetert: signalen worden eerder opgepikt en minder signalen worden gemist. Met de toepassing van deze techniek kunnen JGZ-professionals naar verwachting jaarlijks 2500 ‘gemiste’ signalen voor (vermoedens van) kindermishandeling extra vinden. Deze toepassing is één van de agenda-onderdelen van de JGZ Techagenda. Hoe staat het met de implementatie? In dit artikel alles op een rij.

Artificial intelligence: de techniek achter ‘textmining’

Kunnen we uit de data over een kind een risico op mishandeling afleiden met behulp van artificial intelligence (oftewel: kunstmatige intelligentie) en daarmee de professional ondersteunen tijdens het consult? Dat was de centrale vraag achter de ontwikkeling van een algoritme waarmee in het DD JGZ naar mogelijke signalen van (vermoedens van) kindermishandeling wordt gezocht.

Veel data in het DD JGZ zijn ongestructureerd vastgelegd. Daarom is het algoritme geleerd om vooral ook in tekstvelden te zoeken en niet alleen in de gestructureerde data. Het algoritme werd getraind met oude geanonimiseerde data, waarbij signalen van (vermoedens van) kindermishandeling aan de orde waren. Het getrainde algoritme is vervolgens aan de slag gegaan met echte dossiers. De signalen die daaruit naar boven kwamen zijn beoordeeld door een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. In de pilots in Amsterdam en Groningen bleek het algoritme in circa 80% van de vermoedens terecht te hebben gesignaleerd. Door het algoritme te blijven voeden met resultaten uit het verleden, kan het percentage van 80% nog hoger worden.

De techniek kan de professional niet vervangen, maar biedt ondersteuning bij de signalering van (vermoedens van) kindermishandeling. Het is vervolgens de professional die hier een vervolg aan geeft. Dat vervolg vraagt om een hoge mate van professionele sensitiviteit, waarover de tool niet beschikt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Wat de impact is van de toepassing van deze techniek in de uitvoeringspraktijk is nog niet goed onderzocht. Samen met een JGZ-organisatie gaan we daarmee aan de slag. Vragen van JGZ-professionals (o.a. hoe bespreek ik dit signaal met de ouders?), het management (o.a. levert dit extra werk op? Hoe gaan we dat realiseren?) en de techniek (o.a. hoe maken we het DD JGZ toegankelijk voor de tool?) komen aan bod.

De aanpak

Met de implementatie van de techniek van artificial intelligence starten we klein. GGD Groningen heeft aangegeven graag mee te willen doen.

Met elkaar stellen we eerst een plan van aanpak op. Naast GGD Groningen zijn dat: Ynformed, NCJ, GGD GHOR Nederland en de softwareleverancier van het desbetreffende DD JGZ. Uiteraard betrekken we ook ouders: hoe staan zij tegenover dit plan en wat vinden zij ervan als de registratie in het dossier van hun kind, leidt tot een signaal dat vals positief is? Als de start succesvol is, kunnen andere JGZ-organisaties die ook met de techniek willen gaan werken in een volgende fase snel aansluiten. JGZ-organisaties die daarvoor in aanmerking willen komen, kunnen zich aanmelden bij Paula Zwijgers of Albertine Klein Velderman via AKleinvelderman@ggdghor.nl.

Op zoek naar financiën

Zodra we voldoende financiën hebben kunnen we daadwerkelijk starten. Het toepassen van de techniek in de praktijk brengt namelijk kosten met zich mee:

  • Het algoritme moet telkens opnieuw worden getraind. Zo blijkt dat elke JGZ-organisatie een manier van registreren toepast die uniek is voor die organisatie. Daardoor is het niet mogelijk de techniek zonder meer te kopiëren van organisatie A naar organisatie B.
  • Om het algoritme zijn werk te laten doen, moeten de data uit het DD JGZ op een veilige manier beschikbaar komen.
  • JGZ-professionals krijgen training en coaching bij het werken met de techniek.
  • De techniek moet worden beheerd.

Niet elke JGZ-organisatie kan deze kosten zomaar vrijmaken. We zoeken daarom niet alleen JGZ-organisaties die bereid zijn om zelf een bijdrage te leveren, maar zoeken ook naar andere bronnen. Noaber Foundation heeft een eerste bijdrage toegezegd. Heb je tips voor andere bronnen voor financiering? Laat het ons weten.

Nog vragen?

We zullen periodiek de stand van zaken via de Nieuwsbrief van het NCJ en op de webpagina van de JGZ Techagenda publiceren. Heb je tussentijds vragen, tips of zijn er andere zaken die je onder de aandacht wilt brengen? Paula Zwijgers is je aanspreekpunt.

Meer weten?

Merian Bouwmeester

onderzoeker, adviseur

Lees meer over Merian Bouwmeester

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.