Nieuws 21 december 2017

Terugblik Netwerk Informatisering 14 december

Op 14 december jl. ontmoetten 36 JGZ-collega’s elkaar bij het NCJ rondom het thema Informatisering. NCJ directeur Igor Ivakic benadrukte het belang van een goede basis in het digitaal dossier, om innovaties te laten slagen en gefundeerd te kunnen handelen.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving
Margo Brands van Patiëntenfederatie Nederland vertelde over MedMij: een project waar men zich hard maakt voor een veilige, vertrouwde, persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar iedereen gebruik van kan maken. Een PGO is een levenslang hulpmiddel om gezondheidsgegevens te verzamelen en delen indien noodzakelijk. Door landelijk spelregels op te stellen waaraan zorgorganisaties moeten voldoen, worden voorwaarden ontwikkeld die dit mogelijk maken. Medmij heeft ook een stappenplan voor zorgaanbieders opgesteld, die in aanloop naar een PGO willen aansluiten bij MedMij.

Ben ik In Beeld?
Paula Zwijgers nam de aanwezigen daarna mee in de aangescherpte definities van ‘In Beeld, In Zorg en In Bereik’. In het document ‘Ben ik In Beeld?’ worden de definities uiteen gezet en worden landelijke afspraken gemaakt over de verschillende verantwoordelijkheden die JGZ-organisaties hebben bij de uitvoering van hun werk. In januari wordt het nieuwe definitieve document gepubliceerd via www.ncj.nl

Privacybescherming en informatieveiligheid
In januari levert het NCJ ook een vernieuwde juridische toolkit op, specifiek voor JGZ-organisaties en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In aanloop daar naar toe konden de aanwezigen onder leiding van Jan van den Brule hun actuele kennis in de Privacy en security Kahoot Challenge toetsen. Esther Schra van CJG Rijnmond bleek een ware expert! Dat was niet voor niets: zij heeft een e-learning over dit onderwerp ontwikkeld. Het NCJ gaat met haar in gesprek om te onderzoeken of deze e-learning ook geschikt kan worden gemaakt voor de JGZ Academie.

JGZ Techagenda
Paula Zwijgers herhaalt het nog maar eens: een sterke JGZ is in staat een grote bijdrage te leveren aan een sterke(re) jeugd. Betrouwbare informatie en slimme ICT voorzieningen, 24/7 beschikbaar, zijn een belangrijke voorwaarde. Samenwerken op dit onderwerp heeft heel veel meerwaarde: lusten en lasten kunnen worden gedeeld. Door bovendien de offline wereld goed te integreren met de online wereld wordt beter aangesloten bij ouders en jeugdigen. Jacolien Hendrikse start in het kader van de Techagenda met een inventarisatie van (digitale) innovaties. Daarvoor vragen we JGZ-organisaties een vragenlijst in te vullen.

Optimalisatie BDS
In Q1 van 2018 start de commentaarronde van de BDS 4.0. JGZ-organisaties kunnen dan feedback geven op de wijzigingsvoorstellen. De criteria waarmee rekening is gehouden bij ontwikkeling van de BDS 4.0 worden toegelicht en gepubliceerd in de Google+ community van het Netwerk Informatisering. Meer weten? Neem contact op met Jan van den Brule.

Jeugd In Beeld (JIB)
Inmiddels hebben 29 JGZ-organisaties een deelnameovereenkomst JIB ondertekend. Dat betekent dat JIB zich langzaam maar zeker richting een landelijke dekking begeeft. Een mooi resultaat, waarmee de JGZ-organisaties in 2018 zich naar verwachting ook op landelijk niveau kunnen presenteren. Dat is in ieder geval een belangrijke ambitie voor volgend jaar. Dat geldt ook voor het combineren van JIB-data met andere microdata, om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Tevens is de ambitie om volgend jaar data aan te leveren aan “Cosi”, het Childhood obesity surveillance initiative. Dat is een project waar al 33 landen aan meedoen. Contactpersoon voor JIB is Ondine Engelse.

Registratie in het DD JGZ bij (vermoedens van) kindermishandeling
Bettie Carmiggelt heeft het BDS-protocol voor de registratie van (vermoedens van) kindermishandeling kort toegelicht. Andrea Koops van Gino vertelt welke inspanningen zijn gedaan om dit protocol in te kunnen bouwen in het DD JGZ Kidos. Er is veel overlegd met uitvoerenden en met het NCJ. Sinds kort kunnen gebruikers registreren op de nieuwe manier. Dankzij de nieuwe wijze van registreren wordt het straks ook mogelijk om rapportages op te stellen over de activiteiten die een JGZ-organisatie heeft uitgevoerd in het kader van (het voorkomen van) kindermishandeling. Lees meer 

Issues bij dossieroverdracht
Warner Boon van GGD regio Utrecht presenteerde de issues die zijn organisatie tegenkwam bij het overdragen van dossiers via het LSP. Deze issues betreffen niet alleen de techniek. Het gaat ook over de werkprocessen die per organisatie kunnen verschillen. Het NCJ gaat onderzoeken waarop mogelijk landelijk actie kan worden ingezet.   

Afscheid Bettie Carmiggelt
Bettie heeft precies op deze dag van de bijeenkomst haar laatste werkdag bij het NCJ. Ze gaat met vervroegd pensioen. Ze heeft zich bij het NCJ enorm ingezet voor onder meer de BDS en de verdere ontwikkeling van de BDS. Zij ontvangt niet alleen heel veel dank voor al haar werk in en voor de JGZ maar ook een hele grote afscheidskaart met wensen en teksten van de aanwezigen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.