Nieuws 3 december 2019

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun, zodat problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve en veilige opvoeding. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk (keuze vanuit de regio) en wenselijk kunnen tijdens de zwangerschap ook al vier prenatale huisbezoeken aangeboden worden.

Stevig Ouderschap bestaat uit een signaleringsmethodiek (de vragenlijst) en een interventie (de huisbezoeken). Vlak na de geboorte van hun kind krijgen alle ouders een vragenlijst. Als uit de antwoorden en/of het advies van de jeugdverpleegkundige blijkt dat zij in aanmerking komen voor extra ondersteuning, krijgen zij Stevig Ouderschap aangeboden. Ook is het mogelijk om Stevig Ouderschap aangeboden te krijgen op advies van een professional buiten de JGZ, tijdens de zwangerschap of na de geboorte van een kind.

Stevig Ouderschap gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling. Daarom vinden de gesprekken plaats bij de mensen thuis. De ouders bepalen waarover wordt gesproken. De jeugdverpleegkundige past verschillende technieken toe, zoals motivationele gespreksvoering, voorlichting, gedragsobservatie en voorbeeldgedrag, maar geeft vooral ook veel persoonlijke aandacht.

Benieuwd wat ouders en jeugdverpleegkundigen vinden van Stevig Ouderschap? Bekijk dan onze inspiratiepagina.

Bewezen effectief
Stevig Ouderschap is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ en opgenomen in de JGZ Interventiebibliotheek. Uit onderzoek blijkt dat kinderen, waarvan de ouders hebben meegedaan aan Stevig Ouderschap, zich lichamelijk en sociaal-emotioneel beter ontwikkelen. Ouders geven aan dat zij door Stevig Ouderschap de ontwikkeling van hun kind beter begrijpen en hun gezin daardoor meer in balans is. Ook hebben ze meer vertrouwen in zichzelf als ouder. Vijf jaar nadat de huisbezoeken zijn afgesloten, zeggen ze dit nog steeds.

Ondersteuning door NCJ
Het NCJ is sinds 2019 verantwoordelijk voor de doorontwikkeling, kwaliteitsborging, programma-integriteit en verspreiding van Stevig Ouderschap. Het NCJ sluit met de organisaties die Stevig Ouderschap uitvoeren een overeenkomst af. Aangesloten organisaties hebben toegang tot producten, diensten en activiteiten van het NCJ om Stevig Ouderschap optimaal te implementeren. Op dit moment wordt Stevig Ouderschap aangeboden door 24 JGZ-organisaties in 172 gemeenten in Nederland en op Aruba. 

In onze infographic lees je de belangrijkste feiten over Stevig Ouderschap. Wil je ook dat de gezinnen in jouw regio de best mogelijke start maken of heb je vragen over Stevig Ouderschap? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over Stevig Ouderschap

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.