Nieuws 14 juni 2019

Start tweede pilot zelfevaluatietool voor gemeenten

De tweede pilotfase met de ‘Zelfevaluatietool Sociaal Domein – Toegang en samenhang hulp’ is gestart. Vier gemeenten krijgen zo meer zicht op de weg die een inwoner aflegt naar hulp en de samenwerking tussen organisaties en professionals als hulp wordt geboden. De tool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en Integraal Werken in de Wijk. Ook deelnemen aan de pilot? Aanmelden kan nog.

De Zelfevaluatietool is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn.

Meer informatie over de zelfevaluatietool >

Zelf aan de slag: bekijk de handleiding >

Alle vier gemeenten die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de pilot met de zelfevaluatietool willen hier ook volgend jaar mee werken’, aldus Jacolien Steen, onderzoeker bij Samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein, op de startbijeenkomst zelfevaluatietool op 25 april in Utrecht. De bijeenkomst was voor gemeenten die willen deelnemen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool.

Sinds de eerste pilot is het materiaal van de tool verbeterd en aangevuld. De gemeenten die meedoen aan de tweede ronde moeten de evaluatie zo zelfstandiger uit kunnen voeren dan deelnemers van de eerste pilot. In oktober dit jaar verwacht het projectteam van de zelfevaluatietool de resultaten. Zij verwerken de feedback, waarna de tool beschikbaar komt voor alle gemeenten.

Ook deelnemen?

Ben jij ook geïnteresseerd om mee te doen aan de tweede pilotronde van de zelfevaluatietool? Stuur dan een e-mail naar Jacolien Steen, JSteen@InspectieSZW.nl.

Over Integraal Werken in de Wijk

De zelfevaluatietool is ontwikkeld door Toezicht Sociaal Domein en het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk. In dit programma bundelen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein hun krachten om samen met professionals en beleidsmakers expertise over integraal werken te ontwikkelen en te publiceren.  

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.