Nieuws 28 augustus 2018

Start pilot #samentegendepressie bij jongeren

Het NCJ zet zich samen met het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland in om de ketenaanpak rondom depressiepreventie bij jongeren te verbeteren. Dit als onderdeel van het meerjarenplan Depressiepreventie. Na gesprekken met jongeren en professionals bleek dat de ketensamenwerking rondom depressiepreventie te kort schiet. Daarom is de aanpak #samentegendepressie ontwikkeld die nu op diverse plekken in het land getest wordt.

#samentegendepressie
Zoveel mogelijk ketenpartners gaan aan de slag met de aanpak #samentegendepressie: school, JGZ, GGD, (school) maatschappelijk werk, wijkteam, GGZ, huisarts en gemeente. In #samentegendepressie staat de jongere centraal. De ketenpartners doorlopen de ‘reis’ van een jongere met depressieve klachten en gaan met elkaar na of alle stappen goed zijn ingericht, wie en wat nog mist en wat beter kan. De deelnemers in de eerste pilot waren erg positief:

‘Ik kwam meteen in de doe-modus’.
‘Dit is een werkvorm die energie geeft’.
‘Op deze manier ga je echt met elkaar het gesprek aan’.
‘Er zijn veel concrete acties uit gekomen’.

Meer informatie
Wil je meer weten over #samentegendepressie? Neem contact op met Inge Oreel via ioreel@ncj.nl.

Bron video: Rijksoverheid.nl

Twitter mee met: #praaterover

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.