Nieuws 13 oktober 2015

Stappenplan implementatie DBPGVP test door JGZ

UPDATE 13 OKTOBER 2015

Het stappenplan is nu beschikbaar. 

 

NIEUWSBERICHT SEPTEMBER 2015

Bij kinderen met een laag risico op een allergische reactie, kan de JGZ de diagnose koemelkallergie stellen door uitvoering van de DBPGVP test. Binnenkort komt er een stappenplan beschikbaar ter ondersteuning van de implementatie van deze test in JGZ-organisaties.

De diagnose koemelkallergie mag, conform de JGZ-richtlijn Voedelovergevoeligheid alleen worden gesteld met een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest (DBPGVP). Deze test kan, vergoed door de zorgverzekeraar, bij kinderen met een laag risico op ernstige allergische symptomen door de JGZ uitgevoerd worden. Om JGZ-organisaties te ondersteunen bij het implementeren van deze test, is een stappenplan implementatie DBPGVP in de maak. Deze wordt uiterlijk eind september toegevoegd aan de implementatietoolkit van de richtijn. https://www.ncj.nl/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsite/details-richtlijn/?richtlijn=3 

Het Zorginstituut Nederland heeft de test, ook uitgevoerd door de JGZ geduid als basisverzekerde zorg. Kinderen met een anafylactische reactie of met andere ernstige symptomen in het verleden worden altijd verwezen naar de kinderarts. Bij een positieve DBPGVP is de diagnose koemelkallergie gesteld. Lees ook het nieuwsbericht ‘Zorginstituut Nederland duidt dubbelblinde test koemelkallergie afgenomen door JGZ als basisverzekerde zorg’ [ https://www.ncj.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsartikel/?item=938  waarin ook de linkjes naar het standpunt van het ZIN en de Prestatiebeleidsregel van de NZa over te test zijn te vinden.

Het Stappenplan
Het stappenplan uitvoering DBPGVP door de JGZ maakt het NCJ in samenwerking met een stafarts van Zuidzorg. Deze JGZ-organisatie heeft destijds meegedaan met de praktijktest van de DBPGVP en is de test sindsdien blijven uitvoeren. De ervaring die Zuidzorg heeft opgedaan met de uitvoering van de DBPGVP is gebruikt bij het maken van dit stappenplan. Hierin staat wat allemaal geregeld moet worden om de test op het consultatiebureau uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de test te kunnen laten vergoeden door de zorgverzekeraar en welke andere praktische zaken geregeld moeten worden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.