Nieuws 10 juni 2015

Schema ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie

Het schema ontwikkelingsaspecten en omgevingsinteractie (O&O) is bedoeld om JGZ professionals richting te geven in dialoog met de klant (kind, jongere, ouders). Het sluit aan op het Landelijk Professioneel Kader, waarin voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind de contacten met JGZ zijn benoemd. In deze contacten blikt de professional samen met kinderen, jongeren en ouders gericht terug op de ontwikkeling die is doorlopen en kijkt vervolgens vooruit naar de volgende ontwikkelingsfase. 

In het schema O&O worden essentiële ontwikkelingsaspecten per leeftijdsfase van het kind benoemd. Ook gaat het schema in op de ontwikkelbehoefte van het kind, de interactie tussen het kind en zijn ouders (opvoedcapaciteiten), de impact die gebeurtenissen kunnen hebben in het gezin en dus impact kunnen hebben op het kind en de interactie met de omgeving. Het schema beoogt juist de combinatie van deze aspecten met elkaar in verband te brengen en zo de brede integrale blik van de JGZ te versterken.

Het gaat om een selectie van bruikbare en relevante topics in het kader van een gezonde ontwikkeling. Het schema pretendeert niet volledig te zijn. Het zijn aspecten waar het merendeel van de opgroeiende kinderen mee te maken krijgt.

Het schema en de toelichting zijn  te downloaden in het Downloadcentrum

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.