Nieuws 30 oktober 2020

Samenwerking centrale zorgverlener Kind naar Gezonder Gewicht

Meer dan dertig gemeenten hebben de aanpak ‘Kind naar Gezonder Gewicht’ (KnGG) geïmplementeerd. Binnen de aanpak werken verschillende professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw samen om zo passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin. De centrale zorgverlener (CVZ) is daarbij een vast aanspreekpunt en coördineert de samenwerking tussen de betrokken professionals, het kind en het gezin. In de meeste gemeenten heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze rol. Soms loopt de CZV daarbij tegen vragen of knelpunten aan. Om de samenwerking met één van de partijen, namelijk de (kinder)diëtisten, te verbeteren, is de factsheet ‘Adviezen voor samenwerking tussen (kinder)diëtisten en centrale zorgverleners’ opgesteld.

Centrale Zorgverlener
Overgewicht en obesitas worden bij kinderen veroorzaakt door meerdere factoren die invloed hebben op het gedrag en daarmee het welzijn van kind en gezin. Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG) beoogt daarom een brede en domeinoverstijgende aanpak, waarbij professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw samenwerken om zo passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan het kind en het gezin. Eén professional, de centrale zorgverlener (CZV), is daarbij een vast aanspreekpunt. Deze rol wordt veelal uitgevoerd door de JGZ. De CZV heeft een coördinerende rol en dient te kunnen inschatten wanneer er moet worden verwezen naar andere professionals. Maar wanneer verwijs je nu precies door? En tegen welke knelpunten loop je als CZV aan?

Adviezen samenwerking CZV en (kinder)diëtisten
Één van de professionals waar de CZV nauw mee samenwerkt en naar doorverwijst is de (kinder)diëtist. Omdat de rol van de centrale zorgverlener en van de specifieke deskundigheid van de (kinder)diëtist niet altijd even helder is, stelde de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD) de factsheet ‘Adviezen voor samenwerking tussen (kinder)diëtisten en centrale zorgverleners’ op. De adviezen in dit document moeten leiden tot een betere en meer uniforme inzet van de diëtisten binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De adviezen zijn gebaseerd op een aantal knelpunten en geven daarnaast antwoord op een aantal vragen.

Ga naar de factsheet

Ben jij ook CZV en heb jij een mooi voorbeeld van samenwerking binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht die je graag zou willen delen? Of heb je behoefte aan het uitwisselen van ervaringen of knelpunten waar je tegenaan loopt? Neem dan contact op met Ondine Engelse via oengelse@ncj.nl.

Aanleiding aanpak Kind naar Gezonder Gewicht
Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventie Akkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht (voorheen Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas) bij (in eerste instantie 35) gemeenten.
Deze aanpak vraagt een verandering in denken en doen op zowel lokaal als landelijk niveau. Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd van JOGG, Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Vrije Universiteit Amsterdam – Care for Obesity (VU/C4O) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de (lokale) implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze te coördineren.
De coalitie stimuleert de samenwerking tussen beroepsverenigingen, opleidingsinstituten en landelijke overheidsorganisaties. Dit laatste is noodzakelijk om een landelijk netwerk en daarmee draagvlak te creëren voor deze werkwijze. Het ministerie van VWS financiert de samenwerking en activiteiten vanuit het Nationaal Preventie Akkoord.

Bekijk ook:

Meer weten?

Ondine Engelse

adviseur

Lees meer over Ondine Engelse

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.