Kind naar Gezonder Gewicht

Voor alle kinderen met overgewicht en obesitas dient passende ondersteuning en zorg beschikbaar te zijn. Dit is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (2018). Aanleiding is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Eén van de activiteiten om passende ondersteuning en zorg beschikbaar te stellen voor deze groep is de implementatie en borging van de werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht bij (in eerste instantie 35) gemeenten.

Meerdere factoren

De werkwijze is bedoeld voor kinderen met overgewicht en obesitas. Overgewicht en obesitas worden bij kinderen veroorzaakt door meerdere factoren. Deze factoren hebben invloed op het gedrag en daarmee het welzijn van kind en gezin.

De werkwijze Kind naar Gezonder Gewicht beoogt daarom een brede en domeinoverstijgende aanpak, waarbij professionals uit zowel medisch-, zorg- als sociaal domein nauw samenwerken om zo passende ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan het kind en het gezin.

Aanleiding

De aanleiding voor de landelijke implementatie is de toename van overgewicht en obesitas bij kinderen als volksgezondheidsprobleem. Van de kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud heeft 11,7% overgewicht en 2,7% obesitas**. Om professionals uit zowel het medisch-, zorg- als sociaal domein te helpen bij hun werk voor kinderen met overgewicht en obesitas, wordt alle beschikbare kennis en informatie aangeboden op de website van Kind naar Gezonder Gewicht.

De werkwijze in het kort

Cruciaal aan deze werkwijze is dat lokale professionals uit zowel zorg- als sociaal domein nauw met elkaar samenwerken. Een brede en domein overstijgende aanpak is van belang, omdat vaak meerdere problemen spelen bij kinderen met overgewicht en obesitas. Eén professional is vast aanspreekpunt, de zogenaamde centrale zorgverlener. Deze centrale zorgverlener bouwt zo een vertrouwensrelatie op met het kind en het gezin. Deze centrale zorgverlener coördineert de samenwerking tussen de betrokken professionals, het kind en het gezin. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van het hele gezin en het bieden van zorg, zolang dit nodig is.

Coalitie

Op verzoek van het ministerie van VWS is een coalitie gevormd bestaande uit het NCJ, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Vrije Universiteit Amsterdam - Care for Obesity (C4O) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de implementatie, borging en doorontwikkeling van deze werkwijze te coördineren.

Wat we doen?

De opdracht aan de coalitie is o.a. om voor april 2021 35 gemeenten te helpen een start te maken conform deze werkwijze. Ook de borging van de werkwijze bij professionals (sociaal- en zorgdomein) voorbereiden en de doorontwikkeling van de werkwijze en de bijbehorende producten door middel van verdiepend onderzoek en procesevaluatie behoren tot de opdracht. Daarnaast wordt er vanuit de coalitie ook gewerkt aan het stimuleren van structurele financiering.


* Voorheen 'Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas'
**Deze cijfers zijn uit 2018 en zelf-gerapporteerd dus eventuele onderschatting is mogelijk.

Bekijk ook:

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon

Ondine Engelse

Telefoon: 06 - 53 97 60 45

E-mail: oengelse@ncj.nl