Nieuws 27 september 2018

Rol van de JGZ bij schoolverzuim op het MBO

Woensdag 12 september kwamen de experts schoolverzuim (aandachtsfunctionarissen schoolverzuim) van verschillende JGZ-organisaties bij elkaar tijdens de expertmeeting schoolverzuim met als thema ‘Schoolverzuim op het MBO’. Zij bespraken de rol die de JGZ kan spelen en de taken die daarbij komen kijken. Jeugdarts Wico Mulder van GGD Amsterdam deelde zijn persoonlijke ervaringen uit zijn eigen praktijk.

Tijdens de bijeenkomst spraken de experts schoolverzuim over financiering van jeugdgezondheidszorg op het MBO. Dit is op het MBO lastig, omdat veel leerlingen op het MBO ouder zijn dan 18 jaar. Deze groep leerlingen valt officieel niet onder de JGZ en wordt dus ook niet gefinancierd vanuit het basispakket. Om alle leerlingen te kunnen ondersteunen en schoolverzuim te voorkomen zou financiering daarom vanuit verschillende partijen moeten komen. Vanuit de JGZ (verantwoordelijk voor jongeren tot 18 jaar, vanuit de gemeente (vanuit hun verantwoordelijkheid om te voorkomen dat leerlingen het MBO verlaten zonder startkwalificatie) en vanuit het MBO (omdat het MBO extra geld ontvangt vanuit de overheid om leerlingen aan boord te houden).

Er werd verder besproken welke problematiek men tegenkomt op het MBO en of en hoe deze verschilt met de problematiek bij leerlingen op het VO?

“Vaak is er sprake van multiproblematiek. Soms hebben jongeren ook een voorgeschiedenis, waarin ze teleurgesteld zijn geraakt in de hulpverlening; ze willen niet praten en zijn vaak al wat zelfstandiger. Zo’n jongere denkt dan: ik ben bijna volwassen, ik doe het zelf wel.” In dat perspectief is het goed je te realiseren, zegt Wico Mulder, dat je als jeugdarts eigenlijk de bedrijfsarts bent van de leerlingen van de school. Bij jongeren van 18 jaar en ouder werkt ondersteuning anders. De sociale kaart van deze leerlingen is anders, verwijzen gaat anders, de context verschilt en leerlingen van 18 jaar en ouder hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.”

Hier gaan de experts schoolverzuim mee aan de slag:

  • “Met het management praten over financiering”
  • “Sociale kaart inzichtelijk maken”
  • “Het NCJ zal uitzoeken welke JGZ organisaties op welke MBO’s allemaal actief zijn en wat zij daadwerkelijk doen”

Een greep uit de reacties:

  • “Na vandaag ga ik met mijn manager in gesprek zodat we de financiering voor elkaar krijgen”
  • “Ziekteverzuim is een signaal”
  • “Leerlingen die nu veel verzuimen van school, om wat voor reden dan ook, zijn straks de werknemers die zich gemakkelijk ziek melden”
  • “De school is geïnteresseerd of kind wel/niet ziek zijn”

Lees hier het complete verslag >

Eerstvolgende expertmeeting Schoolverzuim

De eerstvolgende expertmeeting Schoolverzuim vindt plaats op woensdag 6 maart 2019 en staat in het teken van de registratie van ziekteverzuim in het DD JGZ en hoe je monitort wat je doet? Aanmelden of meedenken over de invulling van de expertmeeting? Dat mag via Inge Oreel.

JGZ Preventieagenda

Schoolverzuim is één van de drie thema’s van de JGZ Preventieagenda. Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit van school en komen niet zomaar thuis te zitten; verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De JGZ kan voor deze leerlingen van grote betekenis zijn. Dit kan onder andere door te werken aan het actieplan schoolverzuim.

M@ZL

Sinds januari 2018 heeft het NCJ het beheer van de effectieve interventie M@ZL (Medische Advisering van Zieke Leerlingen) overgenomen van GGD West-Brabant. M@ZL is een beproefde interventie voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Contact of meer informatie

Wil je ook aan de slag met het actieplan schoolverzuim of heb je vragen? Neem contact op met Inge Oreel via ioreel@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.