Externe link 13 juli 2022

Richtlijn Pesten

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest worden en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan bijdragen aan een structureel anti-pestbeleid. Ook kan de JGZ pestende kinderen signaleren. Deze richtlijn biedt JGZ-professionals handvatten voor voorlichting, preventie en vroege opsporing, ondersteuning en behandeling én verwijzing en nazorg.

Bekijk de richtlijn

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.