Nieuws 15 februari 2016

Richtlijn middelengebruik jeugdhulp en jeugdbescherming online

De richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming is online. Deze richtlijn is een van de veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die worden ontwikkeld om jeugdprofessionals te ondersteunen bij hun werk.

Jongeren experimenteren met middelengebruik in hun groei naar volwassenheid. Enerzijds lijkt dit een geaccepteerd gegeven, anderzijds wordt steeds duidelijker dat middelengebruik op jonge leeftijd consequenties heeft voor risico’s op misbruik en afhankelijkheid van middelen, voor ontwikkeling van andere psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen en voor allerlei problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Alertheid binnen zowel de jeugdhulp als de jeugdgezondheidszorg kan zorgen voor effectieve preventie, tijdige signalering en de juiste ondersteuning van problemen rondom middelengebruik. 

Bekijk hier de richtlijn Middelengebruik. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.