Blog 27 september 2018

Registratiedilemma

Fien komt met haar ouders naar mijn spreekuur. Het gaat goed met Fien, ik zie een vrolijke baby die goed contact maakt en zich prima lijkt te ontwikkelen. Maar het gaat niet goed met haar ouders. Mama en papa zijn uit elkaar en maken vaak erge ruzie. Soms zijn ze zo boos op elkaar dat er flink gescholden wordt waar Fien bij is, ook tijdens het consult bij mij is de spanning tussen papa en mama waarneembaar.

Mama zegt dat zij weet dat dit niet goed is voor Fien, maar papa kan niet goed omgaan met zijn boosheid. Papa vertelt dat mama altijd zorgt dat Fien aanwezig is om een gesprek met papa te ontlopen, hij zegt zich radeloos te voelen. Mama zegt dat zij er samen met papa wel uitkomt, hulp wil zij niet. Papa zegt dat hij wel hulp wenst bij het opstellen van een ouderschapsplan. Kortom twee versies van hun situatie.

Ik zie mijzelf niet als relatietherapeut of mediator maar voel de plicht om op te komen voor Fien. Willens en wetens doorgaan met verbale agressie in het bijzijn van kinderen valt immers onder kindermishandeling. Ik ga in gesprek met beide ouders om dit te benoemen en te kijken wat zij nodig hebben om uit deze vervelende situatie te komen. Daarnaast doorloop ik de stappen van ‘de meldcode’.

Om goede zorg te verlenen en overzicht te bewaren in alle gebeurtenissen moet ik rapporteren. Ik beschrijf de situatie zo objectief mogelijk, maar ook dat ik registreer in Zorg voor Jeugd en het feit dat ik dat besproken heb met beide ouders. Ik beschrijf ook de bevindingen van papa en mama over hoe het met Fien gaat, etc. En daar voel ik de spagaat.

Het DD-JGZ is een kind dossier welke valt onder mijn medisch beroepsgeheim. Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor hun jonge kind hebben zij recht op inzage in het dossier. Ook Fien heeft recht op inzage. Heeft papa recht op inzage wat ik heb besproken met mama? Heeft mama recht op inzage in wat ik na een gesprek met papa rapporteer? Heeft Fien recht op inzage in wat ik over papa en mama rapporteer? Is het DD-JGZ de juiste plek om over een dergelijke gezinssituatie te rapporteren? Zo nee, waar dan wel?

Ik denk dat ICT medewerkers van de verschillende DD-JGZ leveranciers hiervoor iets moeten bedenken. Eén systeem waarin uitvoerenden in de JGZ kunnen registreren over zowel de ouders/gezinssituatie als het kind. Natuurlijk wel zo ontworpen dat er geen conflict ontstaat met de AVG. Eén technisch systeem dat wordt ontwikkeld in samenspraak met deskundigen van de AVG en met uitvoerenden in de JGZ.

Achtergrond

NCJ: “Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep.”

Huiselijk geweld.nl: “Nederland wordt internationaal gezien als voorbeeld voor andere landen. Tegelijkertijd blijkt er sprake van een toenemend aantal vechtscheidingen, een groter wordende ongelijkheid tussen man en vrouw, meer kinderen met psychische klachten en een schrikbarend aantal burn-outs onder hun ouders. Dat beeld wordt volgens BV Familie en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid onvoldoende belicht.”

Juridische toolkit

Het NCJ werkt aan een vernieuwde juridische toolkit, specifiek voor JGZ-organisaties en in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Over de auteur

Esther Hebinck

Esther Hebinck is verpleegkundige en lactatiekundige IBCLC, is getrouwd met Marcel en moeder van Daan (19) en Roos (17). Momenteel werkt Esther als jeugdverpleegkundige en lactatiekundige bij Jeugdgezondheidszorg West-Brabant. Om de kracht van jeugdgezondheidszorg en het mooie vak jeugdverpleegkunde onder de aandacht te brengen treedt Esther op als ambassadeur voor jeugdverpleegkundigen.

Lees meer over Esther Hebinck

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.