Nieuws 24 februari 2016

Rapportage Stevig Starten

Onder de vlag van het NCJ hebben STMG en ZuidZorg een pilot uitgevoerd om na te gaan wat nodig is om SamenStarten en Stevig Ouderschap als geïntegreerde methode in hun werkgebied te implementeren. Doel van deze pilot is het nagaan of met een geïntegreerd programma ‘Stevig Starten’, in gebieden waar SamenStarten/DMOP en Stevig Ouderschap beide worden uitgevoerd, efficiënter kan worden gewerkt zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt aangetast.

Conclusies/aanbevelingen

Op basis van de pilot die is uitgevoerd bij STMG en ZuidZorg kan worden geconcludeerd dat opname van de vragen uit de vragenlijst Stevig Ouderschap in het DMOP protocol goed mogelijk is. De aanbevelingen vanuit de pilot hierbij zijn:

• Goede scholing en monitoring is van belang voor een goede uitvoering van het DMOP.

• Een landelijk uniforme registratiewijze is van belang voor registratie in het DD JGZ.

• Implementeer de nieuwe werkwijze in teams die elkaar positief aanvullen en on-dersteunen.

• School de verpleegkundigen in het voor ouders inzichtelijk maken van het belang om de context waarin het kind opgroeit te bespreken.

De rapportage bestaat uit twee delen. In deel I vind u de rapportage van de pilot Stevig Starten; deel II voorziet in een implementatieplan voor organisaties die met Stevig Starten aan de slag willen gaan.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.