Nieuws 23 februari 2017

Position paper: ‘Elk kind verdient de best mogelijke start’

In samenwerking met vijf partijen heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een position paper opgesteld dat zich richt op het investeren in een gezond, veilig en kansrijk opvoed- en opgroeiklimaat. Het position paper is verzonden naar de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg Jeugdhulp dat vandaag plaatsvond in Den Haag.

In het position paper wordt een oproep gedaan aan de landelijke en lokale politiek om meer aandacht te besteden aan beleid, professionalisering en contractering voor een gezonde, veilige zwangerschap, krachtig ouderschap en de eerste levensfase van het kind.’

Deze aandacht is nodig om de huidige interventies beter op elkaar aan te laten sluiten. Hierdoor wordt het mogelijk om een integrale verbinding tussen het medische, mentale en sociale domein te creëren en daarmee een kansrijke en veilige nieuwe generatie te verwezenlijken. Elk kind verdient immers de best mogelijke start.

Het NCJ, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Bernard van Leer Foundation, TNO Jeugd en de Hogeschool Leiden stelden het position paper op. Deze stipt aan hoe landelijke en lokale partijen samen kunnen kijken naar wat een gezin nodig heeft om in de volle breedte deel te nemen aan de samenleving. Hiermee bouwden ze voort op het Manifest 1001 Kritieke Dagen en de TNO White Paper Investing in the first 1000 days for a healthy future.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.