Nieuws 12 oktober 2016

Pleidooi voor stevige inzet op voorkomen kindermishandeling

 

Maandag 10 oktober werd tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer gesproken over de verbetering van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. De voorgestelde registratieverplichting of veldnorm voor kindermishandeling en huiselijk geweld zijn geen duurzame oplossingen en kunnen niet rekenen op draagvlak binnen de beroepsgroepen AJN en V&VN. Wat wel zou werken is het op systematische wijze verbeteren van de samenwerking tussen de hulpverleners van de verschillende partijen rondom het kind.

Investeren in voorkomen

Daarnaast pleiten de professionals in de JGZ voor het investeren in het voorkomen van mishandeling. Want “een kind dat mishandeld wordt, is voor rest van zijn leven beschadigd”, aldus Jacqueline de Vries (V&VN) tijdens het ronde tafel gesprek dat werd gehouden in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over de meldplicht bij kindermishandeling. Dit AO vond plaats op woensdag 12 oktober 2016.

De V&VN bracht dit standpunt namens de JGZ professionals met een position paper naar voren. De belangrijkste punten daarin zijn:

  • Uitbreiden activiteiten om ouderschap te versterken en zo kindermishandeling te voorkomen.
  • Versterken samenwerking Veilig Thuis (VT) bij signalen en vermoedens.
  • Monitoren kinderen (in gezinsverband) na afsluiting van hulp door VT; deze monitoring inbedden in bestaande longitudinale jeugdgezondheidszorg (JGZ) monitoring.

Meer informatie:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.