Nieuws 24 februari 2022

PHB JGZ: deel je ervaringen!

Van diverse kanten horen we dat de JGZ volop bezig is met de voorbereiding voor de uitvoering van het Prenatale Huisbezoek bij Zwangeren in een kwetsbare situatie (PHB JGZ). Gelukkig, en in lijn met de Handreiking PHB JGZ, gebeurt dit veelal samen met de lokale partijen in de geboortezorg en/of de lokale coalities. Ook krijgen wij de vraag of het mogelijk is om kennis over de implementatie en scholingen of werkwijzen te delen. Het NCJ wil hier uiteraard graag een platform voor bieden.

We nodigen alle betrokken partijen: geboortezorg, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, gemeenten, wijkteams, lokale coalitiepartners, huisartsen en anderen om hun ervaringen delen.

De te delen ervaringen kunnen van alles zijn:

  • beschrijvingen van werkwijzen, processen of lokale handreikingen
  • vraagstukken in samenwerkingen
  • goede voorbeelden of ervaringen van samenwerkingen
  • ervaring die er nu al opgedaan is bij het uitvoeren van een prenataal huisbezoek
  • ervaringen van een ouder of gezin
  • etc.

We realiseren ons, dat de uiteindelijke uitvoering van de samenwerking en het uitvoeren van het huisbezoek en de vervolgstappen, een lokale aanpak vraagt. Maar er zullen zeker veel overeenkomsten zijn en met elkaar kunnen we van elkaar leren.

Mail je ervaringen en vragen naar prenataalhb@ncj.nl. Geef daarbij aan of je je ervaringen en vragen anoniem wilt delen, of dat naam en bereikbaarheid gemeld mogen worden, zodat collega’s eventueel contact met je op kunnen nemen. Wij zullen voorlopig het themadossier prenataal huisbezoek gebruiken om de binnengekomen ervaringen en vragen te delen.

NB: Uiteraard wordt er ook op landelijk niveau gewerkt aan de implementatie en benodigde scholing of training, jullie ervaringen zullen hierin meegenomen kunnen worden.

Voor meer inforatie: Elle Struijf, projectleider PHB JGZ, prenataalhb@ncj.nl, 06-18632636.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.