Nieuws 28 februari 2019

Overdracht Stevig Ouderschap naar NCJ nu officieel

Namens de Vereniging Stevig Ouderschap en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid tekenden Merian Bouwmeester, ontwikkelaar van de interventie Stevig Ouderschap, en Igor Ivakic, directeur van het NCJ, de overeenkomst van overdracht waarmee Stevig Ouderschap officieel onder beheer van het NCJ komt.

Officieel naar NCJ

Nadat voorzitter van het bestuur van de Vereniging Stevig Ouderschap Jacqueline de Vries de overeenkomst van overdracht had getekend, tekenden ook Merian Bouwmeester en Igor Ivakic de overeenkomst van overdracht. Hiermee is de overdracht van de interventie Stevig Ouderschap (SO) naar het NCJ officieel. Op grond van de overeenkomst van overdracht kon vervolgens ook de licentieovereenkomst worden verstuurd naar de uitvoerende organisaties – inmiddels is de eerste ondertekende licentieovereenkomst zelfs al retour.

Borging en doorontwikkeling

Eind 2018 stemden alle 21 JGZ-organisaties die SO uitvoeren al voor deze overdracht. Dit op basis van een stevig plan om de kwaliteit van SO te borgen en SO verder te ontwikkelen én te verspreiden. Vanuit het NCJ heeft ‘team SO’ zich deze eerste weken van 2019 volledig ingezet om de overdracht concreet te maken en ondertussen ook alle vragen uit het veld te beantwoorden en organisaties te ondersteunen bij implementatie en uitbreiding. Er worden volop nieuwe lijnen uitgezet om de interventie te innoveren en te borgen en de synergie met andere interventies in beheer bij het NCJ, zoals bijvoorbeeld Voorzorg, te vergroten. Team SO ziet uit naar een enerverend jaar en een mooie samenwerking met een toenemend aantal JGZ-organisaties. Samen gaan we voor gedegen ondersteuning aan kwetsbare gezinnen zodat nog meer kinderen een kansrijke toekomst hebben.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.