Nieuws 14 januari 2016

Oproep ZonMw: indienen subsidieaanvragen voor ontwikkeling of aanpassing van een JGZ-richtlijn

Binnen het ZonMw programma ‘Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018’ worden in verschillende richtlijnrondes nieuwe richtlijnen voor de JGZ ontwikkeld en bestaande richtlijnen herzien. In deze 4e ronde wordt gevraagd om een subsidieaanvraag in te dienen voor de ontwikkeling of aanpassing van een richtlijn voor de onderwerpen: 1) Extremiteiten; 2) Ondergewicht; 3) Afwijkende groei, inclusief de herziening van de richtlijn Signalering en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte.

ZonMw werkt binnen dit programma nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ heeft de Richtlijnadviescommissie (RAC) ingesteld, die een adviserende rol voor het NCJ en wat betreft de vaste leden een autoriserende rol heeft voor jgz-richtlijnen. De beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA), brancheorganisatie ActiZ en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland zijn de vaste leden. Deze partijen autoriseren de richtlijnen inhoudelijk (beroepsverenigingen) en randvoorwaardelijk (ActiZ en GGD GHOR Nederland). Het NCJ voert het secretariaat van de RAC.

Meer informatie over de oproep en voorwaarden voor de indiening zijn te vinden op de ZonMw website

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.