Nieuws 3 december 2019

Ontwikkeling SamenStarten

SamenStarten is oorspronkelijk ontwikkeld en onderzocht voor de doelgroep 0-2 jarigen. De ontwikkelingen gaan nu naar SamenStarten in de prenatale fase, vooral gericht op de mogelijkheden van het prenatale JGZ-huisbezoek.

Deze werkvorm vindt nu kleinschalig plaats en is nog niet onderzocht. Aanvullend daarop is er ook een gespreksmethodiek en vragenlijst voor de verloskundige zorgverleners, conform de SamenStarten werkwijze, maar ook dit is kleinschalig en nog niet onderzocht. Er is belangstelling om te gaan kijken op welke wijze SamenStarten en GIZ elkaar kunnen versterken. Dit wordt nader onderzocht.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.