Nieuws 22 januari 2024

Omgaan met armoede in de klas: ‘Hoe gaat het nu met jou?’

Voor het decembernummer van het vakblad HJK (het jonge kind) schreef NCJ-adviseur Petra Kletter het artikel ‘Hoe gaat het nu met jou?’ over omgaan met armoede in de klas. 

‘Elk jaar na de zomervakantie werd er in de klas gevraagd waar iedereen was geweest? Die momenten op school waren de enige momenten in mijn jeugd dat ik me ‘anders’ voelde dan de anderen. De leerkracht kan tijdens die momenten het verschil maken voor een kind.’

NCJ-adviseur Petra Kletter

Lees het artikel van vakblad HJK

Let op: Voor digitale publicatie gelden de volgende voorwaarden*

Handreikingen omgaan met armoede

Er is een drietal handreikingen ontwikkeld over omgaan met armoede. Dit drieluik biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich te nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken.

  1. Handreiking omgaan met armoede in de Jeugdgezondheid
  2. Handreiking omgaan met armoede op scholen
  3. Handreiking omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein

Training ‘armoede’

Armoede in een gezin heeft enorme (gezondheids)gevolgen voor jeugdigen en het gezin. Jeugdigen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun ontwikkeling. Gemeenten en organisaties in verschillende domeinen zetten zich ieder op hun eigen wijze in om de gevolgen van armoede onder jeugdigen en hun gezinnen te bestrijden.

Wil jij je ook meer gaan inzetten om de gevolgen van armoede en schuldenproblematiek bij jeugdigen en hun gezinnen tegen te gaan? Dan kan een op maat afgestemde training een goede steun in de rug zijn. Onze training werd eerder al verzorgd voor JGZ-organisaties, HALT, onderwijs en gemeenten.

Lees meer over de training armoede

Over het tijdschrift HJK

HJK is hét vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen. HJK is bestemd voor leerkrachten van groep 1 t/m 4 in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs, voor pabostudenten en -docenten, managers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, directeuren, intern begeleiders, bibliotheken, mediatheken en onderwijsinspecties.

Lees meer over vakblad HJK

* toestemming van alle auteurs, correcte bronvermelding (bron: Vakblad HJK), geen commerciële doeleinden en voorzien van promotiepagina/advertentie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.