Nieuws 31 januari 2018

Nieuwe publicatie: ‘Ben ik in beeld?’

In Ben ik in Beeld? maken JGZ-organisaties inzichtelijk hoe de definities ‘In Beeld’, ‘In Zorg’, ‘Elders in Zorg’ en ‘Bereik’ in de praktijk betekenis krijgen. Daarmee wordt een eenduidige interpretatie van deze definities en de daaruit voortvloeiende werkwijze bewerkstelligd.

Het document is tot stand gekomen in samenspraak met JGZ-collega’s uit alle lagen van de organisatie. Ook is gesproken met de IGZ, GGD GHOR NL en ActiZ Jeugd.

Inzicht

De beoogde uniformiteit biedt inzicht in de wederzijdse werkwijzen. Organisaties weten van elkaar hoe zij (zouden moeten) werken en waar bepaalde verantwoordelijkheden liggen. Door het eenduidig toepassen van de definities wordt het bovendien mogelijk vergelijkbare gegevens en rapportages op te leveren op basis van data uit het digitaal dossier JGZ (DD JGZ). In Jeugd in Beeld wordt hiervoor een standaard rapportage ontwikkeld.

Inspanning

Voor sommige organisaties leiden de afspraken uit het document ertoe dat er extra werk verzet moet worden om werkprocessen in overeenstemming met dit document te brengen. De afweging of deze inspanningen opwegen tegen het resultaat zijn door alle betrokken partijen en personen positief beantwoord. Steeds weer terugkerende argumenten waren het verkrijgen van inzicht op landelijk niveau, het kunnen benchmarken en de tijdswinst als gevolg van eenduidige landelijke afspraken.

De implementatie van de nieuwe definities en de daarbij behorende werkwijze is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.

Bekijk de publicatie ‘Ben ik in Beeld?’ >

Download de printversie van de publicatie ‘Ben ik in Beeld’ >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.