Nieuws 27 november 2017

Nieuw: Video’s over ouderschap

Een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Kennis over ouderschap helpt je als JGZ-professional om ouders te ondersteunen bij het (her-)vinden van hun kracht. Het NCJ ontwikkelde daarom vier video’s over ouderschap.

Ouderschap is een van de preventiepijlers van de JGZ Preventieagenda. De JGZ kan een belangrijke rol spelen door verbinding te maken met ouders en daarmee een veilige plek bieden waar ouders hun ouderschapservaring kunnen delen en terecht kunnen met vragen.

Ouderschapsdeskundige

In de filmpjes vertelt ouderschapsdeskundige José Koster over het thema ouderschap. Ze licht onder andere toe wat het vraagt van professionals die werken met ouders. De filmpjes vormen samen één verhaal, maar zijn ook goed afzonderlijk te bekijken. 

1. De urgentie van aandacht voor ouderschap

2. De kwetsbaarheid van ouderschap

3. Professionele nabijheid in contact met ouders

4. Buffers in ouderschap

De video’s zijn een mooi uitgangspunt om in je team het gesprek over ouderschap en een oudergerichte kijk te voeren. We horen graag wat jij en je collega’s van de filmpjes en het thema vinden.

Andere tools

Eerder ontwikkelden we al de infosheet ‘Investeren in Ouderschap’ en de theorietool ‘Ouderschapstheorie van Alice van der Pas’. Dit zijn documenten die je als JGZ-professional kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in het thema ouderschap. Ook geeft het concrete handvatten over het inzetten ervan in je werk.

Bekijk voor meer informatie ons Dossier Ouderschap.

Advies op maat

Naast ons algemene aanbod, bieden de NCJ-adviseurs ook advies op maat. Ben je geïnteresseerd in het thema en wil je hier verder mee aan je slag in jouw team? Neem vrijblijvend contact op.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.