Nieuws 21 november 2017

Nieuw van IWW – Kennisbouwstenen

Professionals in wijkteams en -netwerken willen ervoor zorgen dat inwoners zich begrepen en geholpen voelen. De dagelijkse praktijk leert dat ze verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen krijgen. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden? Waar vind je deze kennis? Hoe wordt duidelijk welke kennis ontbreekt? Het document kennisbouwstenen van het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) biedt ondersteuning.

De bouwstenen geven informatie over specifieke doelgroepen, waaronder jeugd en opvoeders. Daarnaast bieden ze basiskennis en specifieke kennis op zeven kennisdomeinen:

 • Opvoeden en opgroeien
 • Lichamelijke gezondheid 
 • Dagelijks functioneren 
 • Inkomen
 • Participatie
 • Veiligheid 
 • Psychische gezondheid

Ondersteuning
De bouwstenen ondersteunen wijkteams – en netwerken op diverse manieren. Ze bieden:

 • overzicht van de algemene en specifieke kennis. Kennis die wordt gemist kan zo worden opgespoord;
 • afbakening van welke vragen het wijkteam/netwerk kan beantwoorden. Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet;
 • kennisontwikkeling en de borging daarvan. Dit helpt bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering; 
 • relevante kennisbronnen.

De bouwstenen verwijzen direct naar kennis en hulpmiddelen.

Toepassing
De bouwstenen kunnen zowel op individueel, team- als regionaal niveau worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk dat wijkteams of -netwerken zelf bepalen welke kennis zij nodig hebben, aangezien iedere opdracht en iedere wijk uniek is. De bouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en zijn voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams en -netwerken en hun professionals. De bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Neem voor meer informatie contact op via info@integraalwerkenindewijk.nl.

Bekijk de kennisbouwstenen

Over Integraal Werken in de Wijk
In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de praktijk. Het doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.