Integraal Werken in de Wijk

Intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals is essentieel om meervoudige vragen en problemen optimaal aan te pakken.

Integraal werken in de Wijk is een programma om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over deze integrale aanpak. Ons doel is beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt.

Het programma

Intergraal werken in de Wijk is samenwerking tussen Movisie, NCJ, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein. 

Lees meer over het programma

Publicaties

Het NCJ en partnerorganisaties publiceren regelmatig interviews en good practices rond 'Integraal Werken in de Wijk'. Deze zijn te vinden op de website voor 'Integraal Werken in de Wijk' en de bibliotheek. 

Bekijk de bibliotheek


Deel vragen en knelpunten

Waar we mee aan de slag gaan, bepalen we samen met professionals en beleidsmedewerkers uit de praktijk. Heb je een vraag of ondervind je in de praktijk knelpunten bij integraal werken in de wijk? Laat het weten via Marga Beckers