Nieuws 30 november 2018

Nieuw: infographic JGZ Preventieagenda

Vanaf vandaag is de infographic JGZ Preventieagenda beschikbaar. Eerder werd de infographic al gepresenteerd tijdens de Voor de Jeugddag op 5 november jl. Om als jeugdgezondheidszorg meer zichtbaar te zijn, meer slagkracht te hebben en impact te genereren is in 2016 de JGZ Preventieagenda opgesteld. Brancheverenigingen ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland, beroepsverenigingen AJN en V&VN, kennis- en innovatiecentrum NCJ en alle JGZ-organisaties hebben deze onderschreven.

Met de JGZ Preventieagenda bundelt de sector haar krachten en richt zij zich op de preventie van een aantal complexe maatschappelijke problemen: kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Dat doet zij door in te zetten op de preventiepijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid.

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan. Onderstaande animatie vat de uitgangspunten van de JGZ Preventieagenda samen.

Efficiency

Juist bij complexe maatschappelijke problemen, die vaak in volgende generaties doorwerken, kan de JGZ het verschil maken. Dat doen wij door het tijdig signaleren van mogelijke problemen, doorverwijzen naar relevante professionals als er meer hulp nodig is, inzetten van interventies, signaleren van trends en het adviseren van gemeenten en andere partijen over preventie binnen het gezondheids- en jeugdbeleid.

Zichtbaarheid en betrouwbaarheid van de JGZ

Samenwerken met de basisvoorzieningen (preventieve) zorg, (voor)scholen, de jeugdhulp en specialistische zorg is van belang. Het NCJ roept JGZ-professionals op om de JGZ Preventieagenda op de kaart te zetten. Hiervoor is nu ook een infographic ontwikkeld, we verzoeken iedereen deze infographic te delen en verspreiden. Hang deze infographic bijvoorbeeld in je praktijk, deel deze met collega JGZ-organisaties en samenwerkingspartners. Samen hebben we impact!  

DOWNLOAD DE INFOGRAPHIC >

Nieuwsbrief JGZ Preventieagenda

Draag bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van alle kinderen in Nederland! Meld je aan voor onze nieuwsbrief JGZ Preventieagenda.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.