Nieuws 16 december 2022

Nieuw in de JGZ Academie: e-learning Prenataal huisbezoek JGZ

Vanaf nu is de e-learning ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ beschikbaar in de JGZ Academie, een interactieve e-learning voor alle jeugdverpleegkundigen die het PHB JGZ uitvoeren. In de e-learning – mede ontwikkeld en getest in samenwerking met jeugdverpleegkundigen – is aandacht voor het doel en de vorm van het PHB JGZ en wordt de professional aan de hand van een casus door de uitvoer van het PHB JGZ geleid. Met de e-learning wordt een landelijke, uniforme, effectieve werkwijze beoogd. De e-learning PHB JGZ is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Blend leren

Naar de e-learning ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

(toegang via login JGZ Academie)

Samen met Blend leren kijkt het NCJ terug op een geslaagd ontwikkeltraject van de e-learning.

Op dit moment zijn er diverse tools beschikbaar rond het PHB JGZ:

E-learning beschikbaar via JGZ Academie

De e-learning ‘Prenataal huisbezoek’ is beschikbaar via de JGZ Academie. Je vindt de e-learning gemakkelijk in drie stappen:

 1. Log in bij de JGZ Academie.
 2. Klik bovenin op ‘Catalogus’ en vervolgens op  ‘E-learnings niet-richtlijnen’.
 3. Klik op de e-learning ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’.

Het volgen van de e-learning kost ongeveer een uur, exclusief het maken van de toets.

Omschrijving en leerdoelen
De e-learning Prenataal Huisbezoek door de JGZ is gebaseerd op de kennis uit de handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ, de digitale workshop PHB JGZ en animatievideo PHB JGZ.  De uitvoering van het PHB JGZ is conform de wet belegd bij de lokale JGZ en wordt uitgevoerd door een jeugdverpleegkundige.

In deze e-learning wordt:

 • De professional geïnformeerd over het doel en de vorm van het PHB JGZ.
 • De professional aan de hand van een casus door het proces van de uitvoering geleid, waarbij zowel:
  • signaleringsinstrumenten benoemd worden;
  • gespreksmethodiek met de cliënt geoefend kan worden;
  • inzicht gegeven wordt aan samenwerkingspartners en mogelijke ondersteuning van het gezin;
  • vervolgstappen genomen worden;
  • en de noodzaak van registratie weergegeven wordt.
 • Kennis en inzicht getoetst met vijftien vragen, waarvan er minimaal elf voldoende moeten worden beantwoord.

Accreditatie voor de e-learning

Accreditatie voor de e-learning is aangevraagd voor jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeugdartsen. In de JGZ Academie vind je bij de e-learning zelf een overzicht van de actuele status van de aanvraag per beroepsgroep.

Over de JGZ Academie

De JGZ Academie biedt e-learningmodules voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen of doktersassistenten). Deze modules zijn bedoeld om te oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden afkomstig uit JGZ-richtlijnen en bestaande kennis up-to-date te houden.
Lees meer

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.