Nieuws 31 januari 2018

NCJ en Pharos: bondgenootschap in de strijd tegen gezondheidsverschillen

NCJ en Pharos zien elkaar als sterke bondgenoten in het terugdringen van gezondheidsverschillen en het versterken van vroegsignalering. NCJ als kenniscentrum voor de JGZ en Pharos als expertisecentrum gezondheidsverschillen. Samen zetten we in op verhoogde kwaliteit en effectiviteit van zorg en preventie, het versterken van vroegsignalering en een effectief preventiebeleid in gemeenten.

Vanuit het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’, zet Pharos kennis in om:

  • Grote gezondheidsverschillen terug te dringen;
  • De kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning voor laagopgeleiden, laaggeletterden en migranten te verbeteren en even goed te laten zijn als voor andere burgers.
  • Burgers met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten betrekken
  • Gemeenten te ondersteunen bij een integrale aanpak gezondheidsverschillen

Door samen te werken met Pharos kan de preventieve jeugdgezondheid in Nederland beter aansluiten bij de leefwereld van alle gezinnen.

Igor Ivakic (directeur NCJ) vertelt: ‘Gezondheid is niet vanzelfsprekend. De groeiende kloof tussen gezonde en niet gezonde Nederlanders maakt dit zichtbaar. Ik ben heel blij dat het NCJ en Pharos de komende jaren schouder aan schouder de strijd aangaan voor een gezonde jeugd in Nederland.’

Patricia Can-Heijdenrijk (directeur Pharos) vult aan: ‘De gezondheidsverschillen ontstaan al vroeg. De jeugdgezondheidszorg speelt een sleutelrol in de vroege preventie van gezondheidsverschillen. Pharos en NCJ werken samen aan een sterke JGZ die de kans op een gezonde toekomst van álle kinderen vergroot.’

Meerjarenprogramma
Op basis van ons gezamenlijke uitgangspunt dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de JGZ voor alle kinderen gegarandeerd moet zijn, wordt gewerkt binnen een meerjarenprogramma gericht op het vraaggericht ondersteunen van gemeenten, wijkteams en JGZ-professionals voor effectieve hulp en preventie bij laaggeletterden, lage SES- en migrantengezinnen. Met de expertise van Pharos kunnen we ervoor zorgen dat kennis en handreikingen voor de JGZ afgestemd worden op een diverse populatie. Zo kan de JGZ beter aansluiten op de wensen en behoeften van migrantenouders- en jeugd als het gaat om gezond opvoeden en opgroeien. Speerpunten in 2018 zijn de adviesrol van de JGZ richting gemeenten en de gezonde eerste 1000 dagen van het leven.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.